Construction: Basics

Dette lærer du på kurset:

Innføring i Gemini Terreng

 • Katalogstruktur og organisering av prosjekter
 • Brukergrensesnitt
 • Applikasjonslag og import av ulike datakilder
 • Triangulering og sjikt
 • Redigering, snapping og bruk av hjelpelinjer

Masseberegning masser mellom lag

 • Masseberegning mellom lag
  • Integralmetoden
  • Tverrprofilmetoden
 • Masseberegning i byggegrop