Grunnkurs i Gemini Terrain – Oslo

Velkommen til Grunnkurs i Gemini Terrain. Du lærer følgende under kurset:


 • Katalog-, prosjekt- og lagringsstruktur
 • Brukergrensesnitt
 • Innføring i maler og presentasjon
 • Innføring i vegmodell og masseberegning
 • Innføring i dokumentasjonsoppgaver
 • Masserapporter iht. prosesskoder og NS3420
 • Komplett import av VIPS og LandXML
 • Geometriske controller
 • Beregning av enkel byggegrop
 • Generell bruk av byggegropsmodellen
 • Dataflyt til og fra ulike kilder
 • Innføring i tegningsproduksjon
 • Dokumentasjon av mengder i vegprosjekt og grøft
 • Generell oppbygging av vegkropp inkludert underbygging
Share

Meld deg på kurset

Fyll ut informasjonen i skjemaet, og du er påmeldt kurset.

Fyll ut informasjonen i skjemaet, og du er påmeldt kurset.

Read more


Related product families


Related products