Construction: Road

Du lærer følgende under kurset:

  • Import av VIPS
  • Konvertering til Gemini
  • Bygging og masseberegning
  • Gå gjennom prosessen med å opprette vegmodell
  • Definere normalprofil
  • Bruk av mal
  • Presentere inngrepet i terrenget