Volue LER2 ekstra moduler

Velkommen


LER2 er ved at blive implementeret hos mange forsyninger. Det betyder at alle ledningsoplysninger håndteres digitalt.

I forbindelse med projektering er det ofte relevant for forsyningerne selv at optræde som graveaktør i LER sammenhæng.

For at understøtte den rolle har Volue udviklet en række moduler, der gør brugeren i stand til direkte fra en ArcGIS eller Geocortex brugerflade, at lave en LER bestilling og hente de digitale ledningsoplysninger, der vedrører ens egen LER bestilling, når disse data er klar til download.

Brugeren kan efterfølgende benytte de hjemtagne ledningsoplysninger i f.eks projekteringssammenhæng direkte i ArcGIS eller Geocortex.

Vi håber på, at mange har lyst til at se med.

Share

Related product families