Industrial IoT

Robuste løsninger for krevende miljøer

Vi gir kundene våre presis og uavbrutt dataserie ved å levere avanserte og pålitelige instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for krevende miljøer. Vi betjener kunder innenfor segmentene: Renewable, Environment, Intelligent Traffic Systems, Defence og Offshore. Vi har utviklet kvalitetsløsninger innen instrumentering siden 1971

Instrumentation for Environmental Monitoring
Instrumentation for Environmental Monitoring

Renewable

Volue Industrial IoT bruker spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling, datakommunikasjon og strømforsyning for å lage og levere spesialiserte instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger innen den fornybare energiindustrien. Vi leverer løsninger for målinger og styring for vannkraft, vind, bølge og sol.

Våre løsninger spenner fra instrumentering og sensorteknologi til et bredt spekter av løsninger og tjenester for datainnsamling, nettportaler med automatiske varsler, APPS, kommunikasjon, fjernstyring og automatisering.

Products
Products

Environment

Vår bakgrunn fra forskning gjør oss til en ideell leverandør av instrumenter og komplette systemer for miljømålinger. Vår kunnskap og erfaring innen denne sektoren er omfattende, og vårt tilbud til miljøsektoren er bredt.

Vi leverer værstasjoner til de skandinaviske MET-kontorene, klimaforskningsinstrumentering, komplette miljøovervåkingsløsninger, vannkvalitetsløsninger for overflatevann og akvakulturapplikasjoner, hydrogeologisk og geoteknisk instrumentering, instrumenter for måling av plantehelse og mer.

Våre løsninger spenner fra instrumentering og sensorteknologi til et bredt spekter av løsninger og tjenester for datainnsamling, nettportaler med automatiske varsler, APPS, kommunikasjon, fjernstyring og automatisering.

Control Systems
Control Systems

Intelligent Traffic Systems

Volue Industrial IoT bruker spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for transportsektoren. Typiske leveranser til trafikksektoren er veiværinformasjonssystemer (RWIS), SRM-systemer (kontroll, regulering og overvåking) for tunneler og broer, ITV-systemer, skiltstyringssystemer og andre sikkerhets- og overvåkingssystemer.

Vi har lang erfaring med prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter trygt og sikkert. Vi følger alltid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser

Offshore

Vi bruker spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for transportsektoren.

Typiske leveranser til offshore segmentene er Mooring Line Monitoring (MLM), Lifeboad Navigation Assistant (LNA), Acoustic Subsea Monitoring, Offloading Hose Inspection System og Instrumentation for Aquaculture.

Defence
Defence

Defence

Med tillit fra det norske forsvaret siden 1971, er vi en spiller som kjenner spillet godt. I dette segmentet er vi kjent over hele verden som Scanmatic og vi har vært synlige i dette markedet de siste 50 årene. Vi bruker vår interne verdensledende ekspertise innen sensorteknologi, databehandling og kommunikasjon til å designe og globalt levere spesialiserte militære forsvarsløsninger.

Våre fokusområder for forsvaret er Hydro akustikk, Off-grid power og Defence IoT. Vår produktportefølje består av komplette systemer som Multi Positioning System (MPS), Sonar3, Vertical Line Array (LNA), Sonar Transponder Module (STM), Sound Registration and Analyzer system (SONRAS), Sonar Calibration and Training Buoy (SONCAT), lavfrekvent og bredbåndssender/mottaker og ekkoloddtester på stedet (SONTAS).

We are here to help

Learn how increased data improve your business prosses and increase revenues

KIM WEB

Kim Steinsland

Executive Vice President Industrial IoT
  Team
  Nils Lofstad
  Birgitte_Austefjord
  Kjetil

  Learn how increased data improve your business prosses and increase revenues

  Discover Industrial IoT