Flowmålinger i VA: Få kontroll på lekkasjetap uten å etablere krevende infrastruktur

Visste du at det norske vannforsyningsnettet har ett av Europas høyeste lekkasjetap? I 2021 var det gjennomsnittlige tapet 30 %, og ved en rekke vannforsyninger går hele 40 % eller mer av det rensede drikkevannet tapt på grunn av lekkasjer i ledningsnettet.

Publisert

30. nov. 2022

Hero image