Gemini Privat

Gemini Privat er en løsningsportefølje for dokumentasjon og oppfølging av alle typer private anlegg og objekter som enten er koblet til kommunens vanninfrastruktur eller som kommunen har et administrativt ansvar for.

Digitalisert

Støtter full digital kommunikasjon med eksterne brukere som kunder, entreprenører og operatører, og er integrert sømløst med offentlige og lokale tjenester. Gemini Private er en sky -født nettløsning, alltid tilgjengelig - 24/7, på hvilken som helst enhet og uansett hvor du måtte være.

Effektiv

Forenkler interne prosesser, det automatiserer der det er mulig og er brukervennlig, noe som effektiviserer saksbehandling og gir økt effektivitet.

Enkel

Hold sømløst oversikt over vannkundene dine. Hvem de er, hva de bruker vann til, hva slags utstyr de har og hvor de er koblet til.

Water image

Kommuner må ha kontroll over hvem som er tilkoblet vann- og avløpsnettet, hva slags utstyr som er tilkoblet og hvor i nettet det er tilkoblet. Gemini Privat gjør denne dokumentasjonen og oppfølgingsjobben mye enklere.

Ståle Johannessen Produktansvarlig, Gemini Privat, Volue

Automatiserer og forenkler arbeidsprosesser

Gemini Privat gir støtte i alle faser knyttet til private anlegg som etablering, driftsrapportering, fakturering, oppfølging, erstatning og avslutning. Løsningen tilbyr en rekke fagmoduler med ulike klienter og løsninger for forskjellige brukere.

Informasjonen flyter til og fra eksterne systemer / brukere og i interne prosesser, med minst mulig manuell behandling, og tilbakemeldingene vi mottar fra våre kunder er veldig gode. De rapporterer at de sparer mye tid på bedre oversikt og færre manuelle operasjoner som ofte fører til feil og ekstraarbeid, sier han.

I Stock horz 477576206 web

Applications

Verdiøkning av Gemini Privat:

  • Dokumentasjon av alle private anlegg på et felles sted
  • Oversikt over hvem som eier og er ansvarlig for anlegg
  • Oversikt over hvilke eiendommer og bygninger som er koblet til nettverket og hvor de er tilkoblet
  • Støtte for kartlegging, etablering, søknadshåndtering og automatisk oppdatering av anleggsregister
  • Støtte for rapportering av driftsoppgaver som inspeksjon, kontroll, prøvetaking og tømming
  • Støtte for oppfølging av avvik på utstyr og mangel på driftsrapportering
  • Bruk av informasjon fra modulen i andre fagområder som; drift, vedlikehold, konstruksjon, kundebehandling og ledelse

Discover Gemini Privat


Related products