Gemini VA

Gemini VA er den markedsledende løsningen i Norge for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet.

Komplett VA-ledningsnett dokumentasjon

Gir deg full oversikt og bidrar til effektiv forvaltning av ledningsnettet.

Markedsledende

Benyttes av over 200 kunder. 90% av det norske VA-nettet forvaltes i Gemini VA.

Up next

I Stock 1222016757 web

Det er ikke bare nødvendig å vite hvor ledningene ligger og hvor gamle de er, for å kunne planlegge vedlikehold og fornyelse av VA-nettet. Jo mer man vet om ledningsmaterialer, dimensjoner, driftshistorikk og andre opplysninger om ledningsnettet, desto enklere blir det å fornye ledningsnettet der det trengs mest. Gemini VA -databasen brukes også som grunnlag for hydraulisk modellering for å blant annet kunne beregne trykk og vannmengde i ledningsnettet.


Nøkkelfunksjoner i Gemini VA

  • VA-nettet dokumenteres med standardegenskaper.
  • Alle hendelser legges i en egen dagbok, knyttet til de forskjellige komponentene i nettet.
  • Mulighet for å presentere nettet ut fra egenskaper og hendelser.
  • Egen modul for planer og bestillinger, som kan kommunisere med Gemini Portal
  • Mulighet for å hente ut nyttig statistikk fra hele basen eller enkeltområder i kommunen.

En viktig videreutvikling av Gemini VA er webløsningen Gemini Portal. Portalen gir tilgang til vann- og avløpsdata i sanntid og er primært laget for folk som jobber i felt. Applikasjonen er nettbasert og har flere tusen brukere. Gemini Portal har et enkelt, kartbasert brukergrensesnitt og har tilgang på data fra Gemini VA.

Volue tilbyr skydrift av både Gemini VA og Portal for de kundene som ikke ønsker å ha ansvaret for driften av løsningene selv. Vi har for tiden rundt 50 kunder med full skydrift på Gemini VA og Portal.

Discover Gemini VA


Related products