H2 og H2 Cloud

Vår datainnsamlingsprogramvare H2 og H2 Cloud støtter begge datainnsamling fra tredjeparts dataloggere, i tillegg til våre egne stasjoner.

Støtter et bredt spekter av dataloggere

H2 er et generelt datainnsamlingssystem som, i tillegg til Volues egne stasjoner, også støtter innsamling fra andre dataloggere. Det støtter et bredt spekter av protokoller, både standardiserte og proprietære. Data lagres i en åpen SQL-database og kan vises i et webbasert presentasjonsmodul eller videresendes til hovedsystemer (for eksempel driftssentraler) i standardprotokoller eller filformater.

Web-basert teknologi

H2 kjører som en tjeneste på alle moderne Windows-plattformer og har webbaserte administrasjons- og presentasjonsverktøy. For enkel tilgang til innsamlede data fra tredjepartsverktøy tilbyr vi et veldokumentert RestAPI samt et SignalR-grensesnitt. For tilgangskontroll til stasjoner og data brukes brukergrupper og stasjonsgrupper. En brukergruppe kan ha tilgang til bare utvalgte stasjoner, og det er også mulig å begrense tilgangen til individuelle målinger for utvalgte brukergrupper. H2 har en egen modul for beregning av nye måleverdier basert på innsamlede data. Dette kan for eksempel gjøres ved konvertering mellom forskjellige enheter eller beregning av vannstrøm fra vannstand. Varsling av hendelser basert på for eksempel grenseverdier kan gjøres via e-post og SMS.

Løsning for datainnsamling

Vi tilbyr et bredt spekter av datinnsamlingsløsninger som brukes i ulike applikasjoner i energibransjen. Løsningene består vanligvis av en eller flere dataloggere og et antall sensorer som måler ulike parametere, i tillegg til et system som samler data fra de ulike innsamlingsenhetene. Datainnsamlingssystemet kan være fristående eller koblet til SCADA eller andre toppsystemer.

Leverandøruavhengig løsning

Volue fungerer som en uavhengig systemintegrasjonspartner og tilbyr et allsidig utvalg av både proprietære dataloggere og datainnsamlingenheter fra ulike leverandører. Vårt mål er å tilby den mest passende løsningen skreddersydd for brukerens spesifikke krav. Nedenfor beskriver vi forskjellige typer datainnsamlingenheter som vi støtter:

  • Dataloggere
  • Feltenheter / IED (Intelligent Electronic Device)
  • RTU (Remote Terminal Unit)
  • PLC (Programmerbar Logikkontroller)
  • Industri-PC-er
  • IO-kontrollere

Disse datainnsamlingsenhetene etablerer kommunikasjon med et datainnsamlingssystem eller et sentralt system, som SCADA. Kommunikasjon skjer vanligvis over tradisjonelle serielle grensesnitt som RS232, RS485, RS422, eller pakkebaserte grensesnitt som Ethernet. De benyttede kommunikasjonsprotokollene er vanligvis standard, som IEC 101/104. Mens proprietære protokoller ofte brukes mellom datainnsamlingssystemet og enheten, brukes standard kommunikasjonsprotokoller, inkludert TCP/IP, Modbus eller IEC-101/104, vanligvis når man samhandler med toppsystemer som SCADA.

Vår løsning håndterer effektivt sanntids- og historiske data, meldinger og kommandoer. Måledata lagres først lokalt innenfor datainnsamlingenheten før de periodisk overføres til datainnsamlingssystemet. Dette systemet støtter både planlagt datainnsamling og spontan innsending av data. I tillegg synkroniserer det alle datainnsamlingenheter for å sikre at de har en felles forståelse av tiden.

Sensorer er sømløst tilkoblet datainnsamlingsenheten ved hjelp av ulike grensesnitt, inkludert analoge grensesnitt som 4-20 mA-sløyfer, digitale grensesnitt som Modbus eller SDI-12, og til tider forskjellige proprietære ASCII-protokoller mellom sensoren og datainnsamlingenheten. Videre tilbyr løsningen støtte for digitale innganger og utganger for å kontrollere eksternt utstyr og lette kommunikasjon med eksisterende enheter.

Vår allsidige løsning får strøm fra en eller flere kilder, inkludert nettspenning, batterier, solcellepaneler eller en kombinasjon av disse. Utstyret er plassert i kabinetter eller andre tilpassede pakker designet for å tåle de spesifikke miljøforholdene der det opererer.

Vil du vite mer om H2 og H2 Cloud?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Marius Brenden, VP Sales Industrial IoT