Samferdsel

Klimastasjoner, SCADA-systemer for tunneler og broer, skiltkontrollsystemer og andre sikkerhets- og overvåkingssystemer.

Skreddersydde løsninger for transportsektoren

Volue Industrial IoT utnytter toppmoderne ekspertise innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å utvikle og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger skreddersydd for transportsektoren. Innen transportområdet inkluderer våre typiske tilbud klimastasjoner, SRM-systemer (Kontroll, Regulering og Overvåking) for tunneler og broer, ITV-systemer, skiltstyringssystemer, samt andre sikkerhets- og overvåkingssystemer. Noen av våre leveranser inkluderer:

  • Værstasjoner for veier
  • Jernbaneoverganger
  • Bølgevarsling integrert med skiltkontroll
  • GSM-R kvalitetsmåling
  • Skiltkontroll
  • Omfattende tunnelautomatisering som inkluderer ITV og automatisk ulykkesdeteksjon (AID)

Volue Industrial IoT har omfattende erfaring innen prosjektgjennomføring, støttet av robuste prosedyrer og et velfungerende kvalitetssystem. Vi følger konsekvent bransjestandarder og forskrifter gjennom hele prosjektets livssyklus for å sikre sikker og trygg prosjektlevering.

Vil du vite mer om våre løsninger for samferdsel?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Marius Brenden, VP Sales Industrial IoT