Vår hardware

Vi integrerer hardware fra ledende leverandører med våre internt utviklede komponenter, noe som gjør det mulig for oss å tilpasse løsninger som samsvarer med dine unike behov.

Våre hardware-kompontenter 

Nedenfor har vi listet opp et utvalg av våre produkter og produktløsninger. Ikke alt er oppført her, så ta kontakt med oss hvis du ønsker å få mer informasjon om hva vi kan levere. Vi leverer også komponenter fra noen av de største leverandørene innenfor våre markeder. 

SONCAT (The Sonar Calibration And Training buoy)

SONCAT er vårt eget varemerke for et portabelt og bøye-basert system for testing og kalibrering av sonarer på marinefartøy, samt trening av sonar-operatører. SONCAT systemet simulerer lyd fra et undervannsmål, typisk en ubåt. 

SONTAS – Sonar Tester at Site

Sonar Tester At Site, SONTAS, er et komplett, bærbart, batteridrevet system for kalibrering og testing av marine sonarer. Systemet er enkelt å håndtere fra et skip eller ved testing ved kaien, og kan til og med håndteres fra en mindre båt, som for eksempel en RIB.

SONRAS – Sound Registration and Analyser System

Sonar Registration and Analyser System, SONRAS, er et komplett system for mottak, opptak/lagring, lytting, analyse og visning av akustiske signaler i sjøen.

STM – Sonar Transponder Module

Vår Sonar Transponder Modul (STM) mottar og analyserer lydsignaler fra sonarer, og genererer et ekko eller sender forhånds lagrede lydsignaler. I "ekko-gjentakelse" legger STM til en signatur på det mottatte sonarpulset og sender tilbake dette modifiserte lydpulset.

LF-300 – Low Frequency and Wideband Transceiver

LF-300 er et komplett system for testing- og kalibrering av marine sonarer, samt trening av sonaroperatører. Systemet utmerker seg med utvidet- og bredbåndet akustisk frekvensområde fra 300 Hz til 100 kHz. For å oppnå dette består systemet av syv transducere som kan overføre samtidig, hver av dem ansvarlig for et underspekter av det totale frekvensområdet.

VLA – Vertical Line Array

Vertical Line Array (VLA) er et system for opptak, visualisering og lagring av undervannslydsignaler. VLA er i stand til å kontinuerlig registrere fire akustiske signaler, som dekker alle frekvenser fra 30Hz til 100kHz. Systemet kan håndtere prøvehastigheter opptil 384 kS/s på alle fire kanaler samtidig.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt med vårt dyktige salgsteam. Vi er her for deg og hjelper deg gjerne med å finne riktig løsning.

Brigitte Centeno Austefjord, Sales Engineer