Volue lanserar H2 Cloud

Ett antal kunder, framför allt inom kraftbranschen, har under många år använt vår H2-mjukvara som ett centralt verktyg för att säkra dataåtkomst från sina mätstationer.Vi har nu även utökat vår portfölj med H2 Cloud, där vi även tar ansvar för själva drifttjänsten.

Volue I Io T H2 Cloud

Våra kunder kan komma åt sin data bakom en inloggning på webben, eller ansluta till vårt säkra webAPI för integration med sina egna supportsystem.

Självklart representerar vi dina mätdata på det sätt du vill, antingen numeriskt eller grafiskt. Vi kan även lägga till tjänster för rapportering eller avisering via SMS eller e-post.

Vi säkerställer att dina mätdata lagras säkert på servrar i Microsoft Azure, samt att H2-gränssnittet är i drift hela tiden och att dina data är tillgängliga för dig. Du kan också enkelt ladda ner den data du behöver manuellt för din egen vidare bearbetning.

H2 Cloud stöder naturligtvis kommunikation med våra dataloggrar som SM5059 och NB IoT-enheten vår SMIOT, andra H2-instanser, samt ett antal andra datakällor som IP-kameror.

Kontakta oss om du vill utforska de möjligheter du har med H2 Cloud för dina mätdata.

Share
I Io T weather station

Industrial IoT in Action: Volue Monitoring Systems That Help Solve the Challenges of the Future

Volue’s Industrial IoT division is using instrumentation and automation devices, as well as data, to solve the most pressing problems of the green transition. Here's how.

Läs mer