Volue moderniserar Gemini Terrain-paketeringen

Volue introducerar synkronisering av data i sitt Gemini Terrain-paket och presenterar en prenumerationsbaserad modell.

I Stock 931086304 construction

De senaste 30 åren har programvaran Gemini Terrain hjälpt hundratals byggföretag och beställare att ta enorma steg när det gäller byggande av infrastruktur i utmanande miljöer.

Nu har Gemini Terrain tagit ett stort steg. Med så mycket fokus på data och digitalisering i byggbranschen uppgraderas Gemini Terrain nu för att hjälpa dig att få större nytta av dina data.

Vi har paketerat Gemini Terrain med datasynkroniseringsteknik så att du kan komma åt dina värdefulla data direkt, hantera och skydda dem.

Data driver din planerings- och beslutsprocess

Nya Gemini Terrain+ gör det enkelt för fler medarbetare runt om i organisationen att få tillgång till projektdata, samarbeta och arbeta effektivt.

Datasynkroniseringsfunktionen gör att du kan synkronisera data från din stationära dator till molnet (utöver att lagra den lokalt). Detta gör att flera användare får omedelbar åtkomst till projektdata, kan arbeta samtidigt och fatta snabbare beslut.

Via en insynstjänst får alla i organisationen tillgång till alla projekt hela tiden. Eftersom arbetsfilerna inte lagras på en specifik dator, får alla överblick över aktiva, planerade och historiska projekt och kan dela och komma åt alla modeller från olika platser.

I dataåldern är dina data säkra

Gemini Terrain+ skyddar dina data och erbjuder säker lagring av dina projektdata och modeller. Förutom lokalt lagrade data, finns dina data i molnet, där din värdefulla affärsinformation alltid är säker. Vi följer bästa praxis för cybersäkerhet i linje med Volues omfattande strategi för cybersäkerhet.

Med den här uppgraderingen är Gemini Terrain redo att hjälpa ditt företag på vägen till digital transformation.

Vi är förväntansfulla inför framtiden och ser fram emot att hjälpa dig bygga ännu mer infrastruktur på det mest effektiva, säkra och hållbara sättet med Gemini Terrain+.

Data har blivit extremt viktigt för företag och kan göra att ett företag blir framgångsrikt eller går under. Genom att dina data lagras i molnet är de båda skyddade och lätt tillgängliga.

Magnus Tandberg Produktchef, Volue
Magnus Tanberg

Gemini Terrain blir prenumerationsbaserad programvara

I linje med digitaliseringen och bästa praxis i mjukvarubranschen går vi från och med den 1 januari 2022 över till en prenumerationsbaserad modell.

Befintliga kunder med existerande licenser kan fortsätta använda sina gamla licenser.

Fram till slutet av 2021 kommer vi att erbjuda båda prenumerations- och licensmodeller.

Fördelar för befintliga kunder med den här förändringen


  • Ökad ny funktionalitet i baspaketet.

  • Möjlighet att säkerhetskopiera dina data och lagra dem säkert i molnet.

  • Ett obegränsat antal användare, såväl interna som externa, kan komma åt datan.

  • Projektdata och 3D-modeller är tillgängliga för hela organisationen via en webbläsare.

  • Granskningslogg och historik för modeller och projektdata.

  • Roller och rättigheter anpassade för bygg- och anläggningsbranschen.

  • Nyttjande av karttjänster (WMS, WMTS och WFS).

  • Tillgång till Gemini Connected Teams-appen.

Share