Schakt - Påbyggnadsmodul

Att bygga modeller för markarbeten har aldrig gått snabbare. Slipp stressen med nya revisioner av handlingar då ändringar i modellen sker enkelt och problemfritt genom några knapptryck, systemet beräknar allt på nytt. Använd modellen även för mängdberäkning samt maskin- och utsättningsdata.

265u1b4m49ursiob

Effektiv modellering

Skapa tydliga modeller som visar hur schakterna skall utföras. Uppdatera alla revideringar i modellen med några knapptryck .

Mängdberäkning

Få detaljerade mängdberäkning direkt i modellen eller i sektioner. Fördefiniera mängder som är kopplade till AMA-koder.

Visuellt resultat

Dela visuella resultat för mängdberäkning och utförande antingen i din modell, sektioner eller i dina rapporter

Vad gör Schaktmodulen?

Schaktmodulen är en påbyggnadsmodul för Gemini Terrain+ som öppnar upp verktyget EFI-modeller för snabb samt effektiv modellering och mängdberäkning.


EFI-modellerna visar tydligt utförande och mängdberäkning. Du kan enkelt bygga på med flera lager i din modell för att exempelvis skapa en sammanhängande modell av huvudschakt och separata nedsänkta partier. När du modellerat klart kan allt exporteras som utsättningsdata eller till en maskin.

För mängdberäkning kan du använda dig av fördefinierade mängder kopplade till AMA-koder som exempelvis Jordschakt, fyllning, berg och kvadratmeter berg. I de fall du önskar kan du redigera de fördefinierade mängderna eller definiera helt egna mängder. Beräknade mängder visas direkt i modellen eller som sektioner med tillhörande rapporter i excelformat eller pdf.

EFI-modellerna är dynamiska vilket gör att modeller, mängder samt maskin- och utsättningsdata hänger ihop. Nya revisioner av bygghandlingar eller ändringar i befintligheter behöver med andra ord bara utföras en gång för att EFI-modellen ska uppdateras på alla punkter

EFI-modeller kan användas i komplicerade markarbeten i anläggningsprojekt, hus- och konstruktionsgrunder, grustag och deponier eller i exploateringsområden för ny industri. Oavsett projekt kan du alltid räkna med att EFI-modellen levererar:


E F I - Modeller kan användas för:

• Visuella modeller
• Mängdberäkning
• Tydliga rapporter
• Maskin- och utsättningsdata


Ladda ner produktblad

Årlig prenumerationsavgift: 9 800 SEK (singellicens)

Video

Här kan du lära dig mer om vår schaktmodul och ta del av våra instruktionsvideos.

Följ oss gärna på YouTube >>


Har du funderingar gällande våra påbyggnadsmoduler kontakta någon av oss!

Discover Schakt - Påbyggnadsmodul


Related products