Gemini Connected

Gemini Connected är en del i Gemini Terrain. Vilket innebär att alla som har Gemini Terrain och har Microsoft Office 365 enkelt kan aktivera Gemini Connected funktionen-alla kan få tillgång. Denna plattformen skapar ett effektivt informationsflöde mellan alla projektdeltagare, säker lagring i molnet samt säkerställer att all information och projektdata är tillgängliga för alla i projektet.

Adobe Stock 183579589

Dela projekt

Dela ditt Gemini Terrain projekt med flera i teamet oavsett var man sitter och arbetar.

Insyn för alla

Gör projektet tillgängligt i valfri webläsare, du bestämmer deltagarnas rättigheter och roller.

Back-up i molnet

Skapa back-up med spårbarhet genom versionshistorik och datumstämplar på alla dina Gemini Terrain filer.

Up next

Vad är Gemini Connected?

Gemini modulerna sammankopplas i Gemini Connected, och denna plattformen skapar ett effektivt informationsflöde mellan alla projektdeltagare, säker lagring i molnet samt säkerställer att all information och projektdata är tillgängliga för alla i projektet.

Gemini Connected är en unik projektuppföljningsfunktion för olika användargrupper i ditt projekt. Funktionen syftar till att stödja entreprenörer, byggare och konsulter i arbetsprocesser och utmaningar så att genomförandet av ett projekt blir enklare och effektivare.

Att ha rätt information tillgänglig när du behöver den är avgörande för att ett projekt ska lyckas och undvika missförstånd. Med Gemini Connected är projektinformation är tillgängliga för alla i projektet. En fullständig översikt över arbetsbeskrivningar eller tillgång till modeller är bara några klick bort.

Gemini Connected ger tillgång till både kontrakts- och projektdata genom att använda Gemini Terrain och Gemini ProAdm tillsammans med Gemini Sync. För att uppnå fullt utnyttjande av lösningarna erbjuder vi även en del tilläggstjänster i lösningen; Gemini Machine Control, Gemini Events och Gemini Quantities.

  • Ge insyn
    Dela enkelt information och/eller modeller med personer inom projektet som inte har access till Gemini Terrain+ via en länk.

  • Back-up i molnet
    Alla i projektet arbeta med samma data i realtid. Sync fungerar även som en back-up funktion i molnet.

Video

Här kan du lära dig mer om Connected och ta del av våra instruktionsvideos.

Följ oss gärna på YouTube >>

Användarkatalog i molnet

En ny användarkatalog är endast nödvändig om du inte har Microsoft 365, eller andra system som redan använder Microsofts användarkatalog i molnet (Microsoft Entra ID). I så fall kan du enkelt skapa en ny användarkatalog i molnet.

Här kan du skapa en ny användarkatalog

Här kan du läsa mer om vad Microsoft Entra ID är

Applications

Våra integrationspartners

Integrasjoner Sverige

Har du funderingar gällande Gemini Connected kontakta någon av oss!

Team
Robin karlsson
Nicklas Lundström
Carl Sjöö

More information

Discover Gemini Connected


Related products