Använder IoT för at säkra miljön i vattendrag

Volue Industrial IoT har de senaste åren arbetat med att utveckla IoT-lösningar som är anpassade för användning i vattendrag och krävande utomhusförhållanden. IoT-teknik kan användas som en kostnadseffektiv metod för att säkerställa tillgång till värdefulla data. Vi kan få många olika typer av data med IoT, till exempel vattenkvalitet och vattennivå i vattendrag.

Publicerad

26 okt. 2022

Miljöovervakning med IoT på Sira Kvina Kraftselskap

På Knaben i Kvinesdal startade man tidigt gruvdrift för att bryta Molybden (MO) som var en viktig del av vapenproduktionen under första och andra världs-kriget. Den numer nedlagda gruvan har lämnat efter sig stora mängder gruvslam som innehåller föroreningar. Gruvslammet skapar problem med igenväxning av området och föroreningarna är olyckliga för växter och djurliv. Kraftbolaget Sira Kvina har med stöd från norska miljöbyrån tagit initiativet att ta bort miljöfarligt gruvslam längs älven och påbörjade saneringsarbetet våren 2022.

Under arbetet är det viktigt att så lite läckage från massorna uppstår som kan rinna tillbaka i vattendraget. För att övervaka sedimentutsläpp använder Sira Kvina IoT-tjänster från Volue, där en kontinuerlig övervakning av grumlighet ser till att byggnadsarbetet inte leder till utsläpp av sediment från gruvslammet ut i floden.

Genom att använda IoT får du en kostnadseffektiv metod för att övervaka förhållanden i älven. Det är enkelt att montera, kräver lite underhåll – och ger värdefull data. Mätkampanjen kommer att pågå från vår till höst, varje år tills arbetet är klart.

Volue iiot vassdrag
De nya funktionerna i IoT behöver inte alltid betyda mätningar från sensorer med låg precision. Det kan också innebära att man lättare kan få mätningar från högkvalitativa sensorer där man inte haft mätningar tidigare, eller ökat mättätheten i redan befintliga nätverk.

Birgitte Centeno Austefjord Sales Engineer, Volue Industrial IoT

Volue iiot waterpump

Stor potential med IoT

Det finns stora möjligheter med att använda IoT i vattendrag. Övervakning av vattennivåerna ger värdefull information om vattenflödet till kraftproducenter som kan planera och optimera elproduktionen - till lägre kostnad per mätpunkt i förhållande till traditionella mätstationer. Det öppnar också upp nya platser där du kan få en vinst att mäta.