Publicerad

26 okt. 2022

Våra kunder kan komma åt sin data bakom en inloggning på webben, eller ansluta till vårt säkra webAPI för integration med sina egna supportsystem.

Självklart representerar vi dina mätdata på det sätt du vill, antingen numeriskt eller grafiskt. Vi kan även lägga till tjänster för rapportering eller avisering via SMS eller e-post.

Vi säkerställer att dina mätdata lagras säkert på servrar i Microsoft Azure, samt att H2-gränssnittet är i drift hela tiden och att dina data är tillgängliga för dig. Du kan också enkelt ladda ner den data du behöver manuellt för din egen vidare bearbetning.

H2 Cloud stöder naturligtvis kommunikation med våra dataloggrar som SM5059 och NB IoT-enheten vår SMIOT, andra H2-instanser, samt ett antal andra datakällor som IP-kameror.

Kontakta oss om du vill utforska de möjligheter du har med H2 Cloud för dina mätdata.

Vill du veta mer om H2 Cloud och våra lösningar?

Marius Brenden

VP Sales, Industrial IoT