H2 och H2 Cloud

Vår mjukvara H2 och H2 Cloud stödjer båda datainsamling från tredjeparts dataloggar, utöver våra egna stationer.

Stödjer ett brett spektrum av dataloggar

H2 är ett generellt datainsamlingssystem som, förutom Volues egna stationer, också stödjer insamling från andra dataloggar. Det är kompatibelt med en bred skala av protokoller, både standardiserade och proprietära. Data lagras i en öppen SQL-databas och kan visas i en webbaserad presentationsmodul eller skickas vidare till huvudsystem (till exempel driftcentraler) i standardprotokoller eller filformat.

Webbaserad teknologi

H2 körs som en tjänst på alla moderna Windows-plattformar och har webbaserade administrations- och presentationsverktyg. För enkel åtkomst till insamlade data från tredjepartsverktyg erbjuder vi ett väldokumenterat RestAPI samt ett SignalR-gränssnitt. För åtkomstkontroll till stationer och data används användargrupper och stationsgrupper. En användargrupp kan ha åtkomst endast till utvalda stationer, och det är även möjligt att begränsa åtkomsten till individuella mätvärden för utvalda användargrupper. H2 har en egen modul för beräkning av nya mätvärden baserat på insamlade data. Detta kan till exempel göras genom omvandling mellan olika enheter eller beräkning av vattenflöde från vattenstånd. Varningar om händelser baserade på till exempel tröskelvärden kan skickas via e-post och SMS.

Lösning for datainsamling

Vi erbjuder ett brett utbud av datainsamlingssystem som används inom olika tillämpningar inom energibranschen. Lösningarna består vanligtvis av en eller flera dataloggar och ett antal sensorer som mäter olika parametrar, tillsammans med ett system som samlar data från de olika insamlingsenheterna. Datainsamlingssystemet kan vara fristående eller kopplat till SCADA eller andra överordnade system.

Leverantöroberoende lösning

Volue fungerar som en oberoende systemintegrationspartner och erbjuder ett mångsidigt utbud av både proprietära dataloggar och datainsamlingenheter från olika leverantörer. Vårt mål är att erbjuda den mest lämpliga lösningen anpassad till användarens specifika krav. Nedan beskriver vi olika typer av datainsamlingenheter som vi stödjer:

  • Dataloggar
  • Fältenheter / IED (Intelligent Electronic Device)
  • RTU (Remote Terminal Unit)
  • PLC (Programmabel Logic Controller)
  • Industridatorer
  • IO-kontrollers

Dessa datainsamlingsenheter upprättar kommunikation med ett datainsamlingssystem eller ett centralt system, såsom SCADA. Kommunikationen sker vanligtvis via traditionella seriella gränssnitt som RS232, RS485, RS422 eller paketbaserade gränssnitt som Ethernet. De använda kommunikationsprotokollen är vanligtvis standardiserade, såsom IEC 101/104. Medan proprietära protokoller ofta används mellan datainsamlingssystemet och enheten, används vanliga kommunikationsprotokoller, inklusive TCP/IP, Modbus eller IEC-101/104, vanligtvis vid interaktion med överordnade system som SCADA.

Vår lösning hanterar effektivt realtids- och historiska data, meddelanden och kommandon. Mätdatan lagras först lokalt inom datainsamlingsenheten innan den periodvis överförs till datainsamlingssystemet. Detta system stöder både schemalagd datainsamling och spontan insändning av data. Dessutom synkroniserar det alla datainsamlingsenheter för att säkerställa att de har en gemensam förståelse av tiden.

Sensorer ansluts sömlöst till datainsamlingsenheten med hjälp av olika gränssnitt, inklusive analoga gränssnitt som 4-20 mA slingor, digitala gränssnitt som Modbus eller SDI-12, och ibland olika proprietära ASCII-protokoller mellan sensorn och datainsamlingsenheten. Vidare erbjuder lösningen stöd för digitala ingångar och utgångar för att styra extern utrustning och underlätta kommunikation med befintliga enheter.

Vår mångsidiga lösning får ström från en eller flera källor, inklusive nätspänning, batterier, solcellspaneler eller en kombination av dessa. Utrustningen placeras i kabinetter eller andra anpassade förpackningar som är utformade för att klara de specifika miljöförhållandena där den används.

Vill du vite mer om H2 och H2 Cloud?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Marius Brenden, VP Sales Industrial IoT