Vår hårdvara

Vi integrerar hårdvara från ledande leverantörer med egenutvecklade komponenter, vilket gör det möjligt för oss att anpassa lösningar som svarar på dina unika behov.

Våra hårdvaru-kompontenter 

Nedan har vi listat ett urval av våra produkter och produktlösningar. Inte allt finns med här, så kontakta oss gärna om du vill ha mer information om vad vi kan leverera. Vi tillhandahåller även komponenter från några av de största leverantörerna inom våra marknader.

SONCAT (The Sonar Calibration And Training buoy)

SONCAT är vårt eget varumärke för ett portabelt och bojbaserat system för testning och kalibrering av sonarer på marina fartyg, samt träning av sonaroperatörer. SONCAT-systemet simulerar ljud från ett undervattensmål, vanligtvis en ubåt.

SONTAS – Sonar Tester at Site

Sonar Tester At Site, SONTAS, är ett komplett, bärbart system som drivs med batteri och används för kalibrering och testning av marina sonarer. Systemet är enkelt att hantera från ett fartyg eller vid testning vid kajen och kan även användas från en mindre båt, som en RIB.

SONRAS – Sound Registration and Analyser System

Sonar Registration and Analyser System, SONRAS, är ett komplett system för mottagande, inspelning/lagring, lyssning, analys och visning av akustiska signaler i havet.

STM – Sonar Transponder Module

Vår Sonar Transponder Modul (STM) mottar och analyserar ljudsignaler från sonarer och genererar ett eko eller sänder fördefinierade ljudsignaler. I "ekorepetition" lägger STM till en signatur på det mottagna sonarpulset och skickar tillbaka detta modifierade ljudpuls.

LF-300 – Low Frequency and Wideband Transceiver

LF-300 är ett komplett system för testning och kalibrering av marina sonarer, samt träning av sonaroperatörer. Systemet utmärker sig genom sitt utökade och bredbandiga akustiska frekvensområde från 300 Hz till 100 kHz. För att uppnå detta består systemet av sju transduktorer som kan överföra samtidigt, där varje transduktor ansvarar för en del av det totala frekvensområdet.

VLA – Vertical Line Array

Vertical Line Array (VLA) är ett system för inspelning, visualisering och lagring av undervattensljudsignaler. VLA har förmågan att kontinuerligt registrera fyra akustiska signaler som täcker hela frekvensområdet från 30 Hz till 100 kHz. Systemet kan hantera samplingshastigheter upp till 384 kS/s på samtliga fyra kanaler samtidigt.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Vi är här för dig och redo att lyssna på dina behov och ställa de rätta frågorna för att förstå exakt vad du och ditt företag behöver.

Brigitte Centeno Austefjord, Sales Engineer