Gemini modellbyggande och mängdning – Stockholm 25-26/10

Välkommen till Gemini Modellbyggande och Mängdning

Du kommer lära dig följande under kursen:

  • Hantering av skikt och terrängmodeller
  • Bygga dynamisk vägmodell (SFI)
  • Använda Extralinjer
  • Avancerade funktioner för väg
  • Mängdberäkning
  • Skapa ritning för sektioner och plan
  • Bygga dynamisk schaktmodell (EFI)
  • Sätt upp parametrar för schakt/Fyll
  • Mängdberäkna schaktmodell
  • Bygga dynamisk VA-schakt
Share

Questions regarding this subject?

Related products