Webinar TrenchWorks

Webinar del 1: TrenchWork 26 juni

webinar-Gemini TrenchWorks

När

Börjar 26 juni

Kl. 10.00 (CET)

Slutar 26 juni

Kl. 10.45 (CET)

Språk

Svenska

Pris

Gratis

I detta kostnadsfria webinar den 26:e juni presenterar vi TrenchWorks och dess fördelar och nytta i kombination med Gemini Terrain. Det riktar sig mot er som vill lära sig mera om hur man bygger ledningsgravar med TrenchWorks, en tilläggsmodul i Gemini Terrain, och hur man arbetar på ett smart sätt  för att undvika dubbelarbete.

Vi visar ett nytt exempel som inte visats  tidigare och som självklart är baserat på verkligheten, från ett anläggningsprojekt, där vi bygger upp en ledningsgrav (SFI-modell), beräknar mängder, skapar mätdata och maskinmodeller samt tar ut en mängdrapport för redovisning. 

Oavsett om du redan har TrenchWorks, kommer webinariet vara lärorikt och ge dig nya uppslag. Vi kommer bland annat belysa:

  • Vi visar hur enkelt det är att snabbt bygga upp en ledningsgravsmodell från grunden

  • Justerar/uppdaterar dina modeller för ledningsgravar snabbt och enkelt

  • Tidsbesparande funktioner

  • Bygg egna lager i ditt ledningsschakt

  • Fördefinierade mängder som kopplas mot AMA

  • Uppdatera mängder automatiskt och slipper beräkna modell mot modell

  • Skapa modeller för utsättningsdata och maskinstyrning

  • Ta snabbt fram mängdrapporter