Bussterminalen i slussen tar form med Volues programvara

I Stockholm använder byggföretaget Implenia Volues programvara Gemini Terrain för att bygga en ny bussterminal som del av det stora infrastrukturprojektet Slussen.

Hero image
  • Kund
  • Implenia
  • Bransch
  • Construction
  • Lösning
  • Gemini Terrain+

Katarinaberget vid Slussen i Stockholm, där den nya bussterminalen ska få plats, är som en schweizerost fylld med känslig infrastruktur.

Det gör Implenias uppgift – att bygga en enorm bussterminal med vänthallar och sammankopplade vägar, inklusive borrning och sprängning av tunnlar, diverse markarbeten och betongarbeten – verkligen utmanande.

– Med hänsyn till projektets komplexitet letade vi efter ett alternativ till de programvaror vi använder sedan tidigare. Jag kom ihåg att jag använde Gemini Terrain när jag jobbade på ett projekt i Norge, där jag uppskattade programmets funktionalitet, säger Jens Kiener på Implenia.

Projekt med den här komplexiteten behöver hanteras så sömlöst som möjligt mellan kontor, tunnelmaskiner och utrustning i fält.

Jens Kiener Implenia

Enligt Kiener är visualiseringarna, det breda stödet för filformat och tunnelfunktionaliteten i programmet det som gör arbetsprocesserna effektivare.

– Kort sagt, i ett projekt med så mycket befintlig infrastruktur lyckades vi få kontroll över projektet.

– Det var flera anledningar till att vi bestämde oss för Gemini Terrain. Framför allt är det hur programmet hanterar projektet i sin helhet. Programvaran gör att vi kan importera olika typer av information, filtyper, och visualisera hur de hänger ihop. Det är till exempel mycket enkelt att jämföra maskinstyrningsmodeller och tunnelfiler med originalen som tillhandahålls av kunden, förklarar Kiener.

Projekt med den här komplexiteten behöver hanteras så sömlöst som möjligt mellan kontor, tunnelmaskiner och utrustning i fält.

– Exporten av tunnelfiler från Gemini Terrain direkt till andra applikationer och importen av borriggsloggar direkt till Gemini Terrain, är två suveräna funktioner. En annan praktisk funktion är hur dwg-exporten fungerar. Den gör att jag kan exportera alla data som visas på min skärm, vilket underlättar kommunikationen med kollegor och kunder, säger Kiener.

Implenias konsult Geometer Mätningsteknik, använde också Gemini Terrain, vilket har underlättat samarbetet.

– Vi har effektivt kunnat skapa och jämföra terrängmodeller, beräkna volymer och presentera vårt arbete på ett mycket effektivt sätt, säger Milos Ilic på Geometer Mätningsteknik.

Baserat på erfarenheterna från bussterminalprojektet vid Slussen i Stockholm, vet Implenia exakt vad de ska göra i nästa projekt de tar sig an.

– Vi kommer att fortsätta använda Gemini Terrain som ett av våra verktyg för framtida projekt, säger Jens Kiener avslutningsvis.

Gemini Terrain, som redan har funnits på marknaden i 30 år, är det moderna sättet att arbeta i infrastrukturprojekt i Skandinavien.

Gemini Terrain har utvecklats i nära samarbete med byggindustrin och har bidragit till att definiera branschstandarder. Programvaran används för mängdberäkning, dokumentation, produktion och planering av väg, vatten och avlopp, tunnel- och markprojekt.

Sverige är en växande marknad för Volue där användandet av Gemini Terrain växer snabbt.