En programvara till allt - Gemini Terrain+ blev en aha-upplevelse för Veidekke Sverige

När Veidekke Sveriges specialistchef inom geodesi Björn Lenhall började använda programvaran Gemini Terrain+ blev det en ögonöppnare. – Med Gemini fick jag en aha-upplevelse. Jag såg väldigt mycket man kunde göra som inte gått tidigare och särskilt inte med bara ett enda program. Framför allt tyckte jag att volymberäkningen var intressant, berättar han.

Publicerad

4 jan. 2024

Mjukvara för anläggningsbranschen

Hero image
  • Kund
  • Veidekke Sverige
  • Bransch
  • Construction
  • Lösning
  • Gemini Terrain+

Björn Lenhall ansvarar för en grupp mättekniker i mellersta och södra Sverige. I arbetet ingår att organisera medarbetarna i Veidekkes entreprenadprojekt men även att driva teknikutveckling tillsammans med sina kollegor.

– Vi har ganska stort inflytande över vilken väg vi ska gå, vilken teknik, vilka mjukvaror och instrument vi ska välja, berättar Björn.

Testade i ett stort projekt och blev fast

En mjukvara som Veidekke Entreprenad AB använder sedan ett tag tillbaka är Gemini Terrain+. Bara en kort tid efter att Björn börjat lära sig programmet gick teamet in i ett större kalkylprojekt där massbalansen var av yttersta vikt.

– Jag började laborera och utveckla mina Gemini-kunskaper och upptäckte ganska fort att det var en väldigt kraftfull mjukvara, säger han och tar ett exempel. 

– När vi i ett fall skulle sätta en terrassnivå kunde vi flexibelt flytta och räkna om mängderna i programmet för att få massbalans. Det hade jag inte sett att någon annan mjukvara kunde göra. Och där var jag fast, sedan dess har jag uteslutande använt Gemini, förklarar han.

Björn Lenhall

Specialistchef - Veidekke Sverige

Minskar merarbetet genom ett program

I entreprenadprojekt kan det hända att bygghandlingar saknar viss information vilket kan orsaka onödigt merarbete för mätorganisationen, men även i dessa fall har Gemini Terrain+ kommit till pass.

 

– Det kan till exempel vara enkla saker som koordinatkryss som saknas, vilket innebär att vi måste lägga ned mer tid på utsättningsarbetet när det egentligen är något som ska göras i projekteringen. Normalt sett behövs ett flertal mjukvaror för att göra en omarbetning men med Gemini Terrain går det att använda en mjukvara till allt, säger Björn.

Tydlig överblick underlättar beslut

Enkelheten skapar dessutom en bättre överblick för alla involverade.

 

– Jag tror att Gemini bidrar till en ökad förståelse för vad vi ska bygga men framför allt upplever jag att det blir lite av en aha-upplevelse när man får se hur det ser ut. I många projekt levereras bygghandlingarna i PDF-format och i större projekt kan de kompletteras av 3D-modeller som ger bra överblick. Men i mindre entreprenader där man inte har en stor anläggningsmodell gör Gemini Terrain det mycket tydligare eftersom man kan få det 3D-modellerat. Det ger ett väldigt bra underlag för samtal och beslut, förklarar han.

Bättre redovisning mot kunden

Även uppföljning och ändringar förenklas menar Björn:

– Eftersom Gemini tar in mätdata kan man enkelt följa upp en anläggningsmodell i programmet. Många gånger när ett projekt startar uppstår många ändringar, det görs PM och man släcker modeller, men med Gemini kan vi lägga till våra inmätningar på ett mycket lättare sätt och jämföra teorin mot verkligt utfall, både gällande utformning och volymer. Och det går enkelt att redovisa det för en beställare, säger han.

Gemini Connected skapar samarbete i realtid

Gemini Connected ingår i Gemini Terrain+ och är en molntjänst där man kan ladda upp samt lagra handlingar. Information, dokument och modeller delas med alla i projektet och gör att varje användare i realtid kan arbeta med samma data.

 

– Gemini Connected gör det möjligt att tidigt sätta en struktur i projektet men även att det löpande arbetet blir lättare. Det är till exempel mycket enkelt att snabbt distribuera ändringar, dela särskild information eller att skicka modellerade ytor till specifika mottagare och grupper. Det blir också väldigt lätt att kommunicera direkt med maskinisterna, berättar Björn.

Stora valmöjligheter och effektfulla funktioner

Tillgången till mängden information och funktioner i systemet ger stora fördelar, anser han.

– Det ger många valmöjligheter och det tycker jag är väldigt roligt. Du kan i princip skapa vilken data du vill.

 

– Ofta när vi på Veidekke jobbar i samverkansentreprenader eller totalentreprenader där vi äger projekteringen, har vi en BIM-manual. I den finns det definierat att man ska ange projektnolla i SWEREF med värden för rotation och koordinater. Den funktionen är väldigt bra i Gemini. När man lägger in en insättningspunkt så flyttas den rätt i världen. Det blir enkelt och man behöver ingen ytterligare mjukvara.

 

Arbetar hållbart med färre transporter

Gemini Terrain+ bidrar även till ett mer hållbart arbetssätt.

– För att vi ska bli mer klimatsmarta kan Gemini hjälpa oss genom att ta fram riktiga eller tillförlitliga mängder. Det gör att vi kan planera massförflyttningarna och på så vis minska transporterna och spara både miljö, tid och pengar.

 

Arbetar hållbart med färre transporter - Gemini Terrain+ bidrar även till ett mer hållbart arbetssätt.

FAKTA - Gemni Terrain+

Gemini Terrain+ är en programvara utvecklad för att hantera kalkyl- och utförandeskedet av små och stora bygg- och anläggningsprojekt – från kalkylerade mängder till utförande och uppföljning av verkliga mängder. Detta redovisas professionellt genom visualisering och dokumentation.

 

Med Gemini Terrain+ arbetar man i realtid. Alla uppdateringar som görs i en modell slår igenom i alla led, dvs alla mängder räknas om samt alla tvärsektioner, utsättningsdata och maskinstyrningsmodeller uppdateras.

 

Fördelen med att allt uppdateras är att man slipper ombearbetningar och undviker att folk arbetar utifrån fel modell, rapport eller kalkyl. Man slipper onödiga konflikter och missförstånd ute i fält eller inne på kontoret. Det går dessutom att påvisa på ett visuellt sätt vad som gjort skillnad i exempelvis mängdförändring, tack vare Geminis tydliga modeller.

 

Gemini Terrain+ går in under SaaS (Software as a service), vilket för dig som kund innebär att du betalar för de moduler du använder. Detta gör Gemini Terrain+ till en smart investering och du undviker att binda kapital.