Gemini Terrain: Effektivisering som underlättar tillväxt

När det Stockholmsbaserade företaget Schaktmiljö behövde noggranna kalkyler för komplexa projekt vände de sig till Volue och deras programvara Gemini Terrain. Här kan du läsa om varför.

Författare

Mikael Linder, Schaktmiljö AB

Schaktmiljö AB
  • Kund
  • Schaktmiljö AB
  • Bransch
  • Construction
  • Lösning
  • Gemini Terrain+

Tillväxt är välbekant för Stockholmsbaserade Schaktmiljö. Företaget har vuxit kraftigt, både sett till intäkter och antal anställda, och utsetts till gasellföretag flera år i rad. Det har gjort att Schaktmiljö idag kan lämna anbud på större projekt.

– Gemini Terrain gör att vi kan beräkna fler anbud med högre precision, vilket ökar vår konkurrenskraft och underlättar tillväxt, säger Mikael Linder, kalkylansvarig på Schaktmiljö.

För Schaktmiljö har det som tidigare var mindre projekt och enklare kalkyler bytts ut mot stora projekt och mer komplexa kalkyler.

– Inköp av modern programvara var ett naturligt steg i den här övergången. Valet landade på Gemini Terrain, säger Linder.

Gemini Terrain, som redan har funnits på marknaden i 30 år, är det moderna sättet att arbeta i infrastrukturprojekt i Skandinavien.

Gemini Terrain har utvecklats i nära samarbete med byggindustrin och har bidragit till att definiera branschstandarder. Programvaran används för mängdberäkning, dokumentation, produktion och planering av väg, vatten och avlopp, tunnel- och markprojekt.

– Det finns flera fördelar med Gemini Terrain. För det första får vi sällan ta del av dwg-filer i förfrågningsunderlag. Att vi kan använda traditionella pdf-filer i Gemini Terrain är därför fantastiskt. Dessutom ger programmet mig omedelbar överblick och förståelse för om beräkningarna stämmer när jag bygger mina modeller och lager på skärmen. Jag kan även enkelt dela projekt med mina kollegor.

Användningen av Gemini Terrain ute i produktion har också många fördelar.

– Grunden för våra beräkningar, speciellt geotekniska undersökningar, överensstämmer sällan med verkligheten. Gemini Terrain hjälper oss att visualisera skillnaden mellan anbudsdokument och verkligheten för våra kunder. Utifrån dokumenterade inmätningar är det lätt att producera och presentera de mängder som vi ska få betalt för, säger Linder.

Schaktmiljö har valt att använda sig av två moduler i Gemini Terrain för att möjliggöra mer avancerade funktioner för modellering och punktmolnshantering.

– Processen att skapa modeller av berg och mark utifrån anbudsunderlag och sedan jämföra dem mot vår schaktplan, är verkligen snabb och enkel. Som en del av resultatet kan jag se mängder för berg över och under en meter och kan enkelt beräkna mängder för spont och pålar, vilket tidigare var en utmaning.

I många förfrågningsunderlag saknar vi information om befintlig mark. Tidigare skapade detta mycket osäkerhet. Nu kan vi använda punktmolnen från våra drönare, importera dem till Gemini Terrain och därmed förbättra kvaliteten på våra beräkningar markant. När jag är klar med mina beräkningar är det väldigt praktiskt att jag kan exportera resultaten till överskådliga rapporter med ett enda klick med musen, säger Linder.

Framöver kommer Schaktmiljö fortsätta använda Gemini Terrain i sitt kalkylarbete.

– Det är svårt att se en framtid utan Gemini Terrain, om jag inte ska sluta mitt nuvarande jobb och gå tillbaka till att sitta bakom spakarna på en grävmaskin, säger Mikael Linder med ett leende.