Gemini Terrain - mer än en mätmjukvara

Gemini Terrain är mätprogrammet som under senare år tagit flera steg mot produktionsuppföljning.

Hero image
  • Bransch
  • Construction
  • Lösning
  • Gemini Terrain+

Förutom stöd för mätarens dagliga behov har Gemini Terrain även funktioner för att göra mätaren till spindeln i nätet på projektet redan från kalkylskedet. Många kunder använder Gemini för att få en högre kvalitet på anbuden genom att räkna på de tyngre posterna.

Gemini terrain 17

“Vi vet att alla entreprenörer är intresserade av att ha kontroll på sina projekt,” säger Joakim Jansson, ansvarig för Volue Infrastructure i Sverige.

Som standard är molntjänsten Connected en del av Gemini Terrain vilket möjliggör att alla mättekniker på ett projekt kan arbeta med samma projektdata utan att behöva tänka på spårbarhet och revisionshistorik. När man arbetar med molntjänsten behöver man inte oroa sig för långsam uppkopplingshastighet, då all data hanteras lokalt och endast ändringar synkroniseras via molnet.

Molntjänsten innehåller insynslösningen Insights som gör att alla projektdeltagare kan se mätteknikerns modeller via en modern webbläsare för bättre planering och diskussionsunderlag.

Volue utvecklar ständigt lösningar för att effektivisera processerna på bygg- och anläggningsprojekt. Den senaste tiden har fokus legat på att effektivisera dataflödet mellan kontor och fält med automatiserat flöde till maskinstyrning och fältutrustning. Något som mätteknikern annars lägger mycket tid på att konvertera till olika filformat.

“Vi har alltid varit riktigt bra på mängdberäkning men idag finns ett behov på projekten att dela med sig av beräknad och modellerad data till fler projektdeltagare på ett effektivt sätt,” avslutar Joakim Jansson.