”När jag provade Gemini blev jag helt såld”

Mätteknikern Rasmus Placin kan jobba med upp emot åtta-tio mätprojekt samtidigt. Tack vare Gemini Terrain+ kan han nu enkelt planera, uppdatera sina mängder och förse maskinförarna med reviderad maskinstyrningsdatan utan att behöva köra runt till alla olika projekt.

Hero image

Det är en sak att planera allt innan man satt spaden i jorden, då det sällan ser ut som man tänkt sig under marken. Både projektörerna och konstruktörerna måste ofta vara kreativa och hitta nya lösningar så här är Rasmus en viktig nyckelperson som förser samtliga parter och dem ute i fält med samma information i form av korrekt data. Gemini Terrain+ hjälper Rasmus och hans kollegor att ha full kontroll och samarbeta i bygg- & anläggningsprojektet vilket bidrar till samsyn tack vare mjukvarans enkelhet att revidera och visualisera.

- Jag kan ge en överskådlig bild genom tydliga modeller av projektet så att alla förstår vart problem kan uppstå och hur man enkelt kan implementera en bra lösning, säger han. Man skulle kunna säga att det är två olika världar som ska jobba ihop där Gemini gör det lätt för oss alla att förstå varandra, fyller han i.

Rasmus Placin GMAB - Gemini Terrain

Rasmus Placin arbetar som mättekniker sedan 2,5 år tillbaka på Göteborgs gräv & maskin AB (GMAB) , som är ett dotterbolag till HTE produktion. Företagen arbetar med medelstora bygg- & anläggningsprojekt i och runt Göteborg, mest med nyproduktion av fastigheter åt till exempel bostadsrättsföreningar, kommuner och större fastighetsbolag, både privata och kommunala. Som ensam mättekniker är Rasmus inblandad i alla typer av projekt som är i behov av mätning, stora som små. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter består mycket av att utföra mängdberäkningar i stora projekt och bland annat se till att maskinstyrningen funkar för deras grävmaskiner ute i fält, att de har den senaste revideringen tillgänglig.

 

-Den största utmaningen i jobbet är nog att jag sitter med flera projekt samtidigt och det blir ju ofta många ändringar under ett projekts gång. När du planerar ett projekt färdigställer du en plan som de andra skall gräva efter. Tyvärr är det sällan det ser exakt ut som man tänkt sig under marken vilket gör att både projektörerna och konstruktörerna ofta måste hitta nya lösningar. Jag måste då sammanställa de nya ändringarna så att alla ute i fält får samma information och korrekt data, säger Rasmus.

Gemini gör det enkelt för oss att undvika tidskrävande diskussioner

I tidigare program som Rasmus arbetat med har han inte kunnat visualisera projekten och dess ändringar på ett bra och tydligt sätt för nyckelpersoner vilket ofta skapat onödiga och tidskrävande diskussioner. Tack vare Gemini Terrain+ kan han nu med dynamiska modeller och tydlig visualisering skapa en samsyn och undvika missförstånd i sina projekt.

- Många andra program som jag provat är jättebra på att hantera rå mätdata som vi mätnördar förstår, men det är ingen utomstående person som hänger med eller ser helheten, eftersom utvecklingen av visualiseringsbiten inte hängt med i de andra mätprogrammen. När du däremot jobbar i Gemini Terrain+ och har ritat in till exempel ett rör så ser du direkt att det är ett rör och hur stort det är. Jag som sitter med detta hela tiden har inga problem att förstå vad ett streck betyder men för en utomstående person är det svårt. Med några enkla knapptryck kan jag nu 3D-visualisera det vi jobbar med så att till exempel platschefer och beställare förstår och får en tydlig bild vad det är vi jobbar med. Det är två världar som ska jobba ihop och Gemini gör det enkelt för oss att förstå varandra.

 - En annan fördel är att man kan lätt ändra och uppdatera parametrarna i ett pågående projekt fyller Rasmus i. Har du tillexempel stött på berg där du inte trodde att det skulle finnas något berg kan du enkelt mäta in berget, lägga in den nya inmätningen i programmet. Programmet känner då av de nya värdena och tar fram de nya mängderna baserat på den nya datan utan att man behöver sitta och göra flera nya olika mängdberäkningar.

 Gemini hjälper oss att arbeta både klimatsmart och effektivare

Rasmus möter fortfarande mätare ute i fält som springer runt med ett USB minne på fickan som används för att laddar över den senaste datan med revideringar till maskinerna. Har man fem till sju olika arbetsplatser utspridda i regionen blir det ohållbart att köra runt och göra dessa uppdateringar, vilket tar en massa onödig tid. Att via Gemini Terrain+ ha en koppling i programmet till maskinen gör att man enkelt kan uppdatera maskinstyrningsdatan direkt från kontoret. Oavsett var maskinen befinner sig eller hur många olika platser­ – uppdateringen görs med ett knapptryck

 - Man sparar oerhört mycket tid, pengar och så klart man sliter inte på miljön, Gemini hjälper oss att vara klimatsmarta förklarar Rasmus.

 Det är inte bara genom att arbeta smartare med att få ut de senaste uppdateringarna från kontoret till maskiner i fält som gör att Rasmus sparar på både miljö och blir effektivare. En annan faktor är att kunna planera och att ha koll på massorna då en stor miljöbov är transporterna av just massor. Genom att ha full kontroll över sina massor är det väldigt enkelt att kalkylera både tidsåtgång och pengar.

  - Lastbilstransporter är en stor del i ett projekt, vi jobbar dessutom mycket i centrala Göteborg där det är trångt och mycket trafik. Kan du då göra korrekta uträkningar och ha koll på allt innan projektet drar igång slipper du en massa extraturer och sparar miljö, tid och pengar.

Innan Rasmus valde att byta till Gemin Terrain+ hade han under längre tid haft koll på mjukvaran. Han blev även tipsad av en kollega i branschen om programmet innan han testade, som sa att det var världens bästa program.

 - Men jag lyssnade inte på honom då, säger Rasmus och skrattar. Men när jag fick prova en demo av Gemini Terrain+ blev jag helt såld! Jag insåg att det passar precis i vår verksamhet och fyller de behov som jag har mot mina beställare. Redan efter sex månader var jag fastbesluten att det är i det här jag kommer att jobba i framöver.

Full stöttning

Rasmus berömmer stödet han fått från sin säljare under uppstarten.

- Uppstartskurserna som Volue erbjuder och även vidareutbildning inom mängdning är fantastiskt bra belyser Rasmus. Supporten är helt underbar. Jag har haft kontakt med samma person hela tiden. Jag kan bara ringa och han kommer ihåg vad vi pratat om tidigare. Har han inte svaret direkt kollar han upp det och återkommer. Det är ett väldigt kort kliv att ringa till Gemini om det är något, för jag vet att jag får snabb hjälp.