”Allt blev lättare med Gemini”

Mathias Blomquist är mätchef på Uppsalaföretaget Sh bygg, sten och anläggning. Han använder sig av moderna och effektiva lösningar för att få kontroll på sina projekt genom tydliga mängdleveranser samt för att göra korrekta leveranser av mängder och modeller till sina kunder.

SH bygg Mattias - Gemini Terrain
  • Kund
  • Sh bygg, sten och anläggning AB
  • Bransch
  • Construction
  • Lösning
  • Gemini Terrain+

Mathias började sin bana på Lantmäteriet för många år sedan och har sedan dess bland annat arbetat som CAD- och dataansvarig och mätchef, både som egen konsult och på olika företag. Sh bygg, sten och anläggning är ett familjeföretag med drygt 450 medarbetare inom sex verksamhetsområden. När de ringde Mathias 2020 och erbjöd honom att bygga upp en ny mätavdelning var det en utmaning han inte kunde motstå. På mätavdelningen jobbar idag åtta personer och ett antal inhyrda konsulter i olika projekt.

- Vi servar i första hand våra egna avdelningar inom Sh-koncernen men jobbar även externt. Vi hjälper även vår kalkylavdelning i anbudsskeden och när vi fått jobbet använder vi Gemini eftersom vi jobbar mycket mot projekt där man ska mängdreglera och där alla mängder måste vara spårbara, säger Mathias.

- Jag märkte snabbt att alla delar blev lättare att jobba med. Det var tydligare och lättare att få volymrapporter. Eftersom allt är dynamiskt har man koll på alla modeller och vad som ingår och inte ingår i arbetet. Jag upplevde att jag fick en helt annan kontroll. Med andra programvaror kan du få ut en massa mängder men ibland vet du inte om det är en kubik eller en area du fått fram. Med Gemini Terrain+ får man det tydligt med AMA-koder och man får också med materialskiljande lager och en möjlighet att ändra beräkningsmassor. Vi använder andra program också och kan jämföra och se vilka som ligger i framkant, och det är Gemini, berättar Mathias.

Mathias har alltid ögonen öppna efter nya smarta verktyg som förenklar vardagen för honom och hans kollegor att kunna genomföra och följa upp projekten på ett tydligt, visuellt och mätbart sätt. Många av hans projekt innefattar kontrakt som regleras via mängdförteckning vilket gör det oerhört viktigt att få betalt för rätt mängd. Så när han fick nys om Volues mätmjukvara Gemini Terrain+ testkörde han den i skarpt läge i ett projekt ganska omgående.

- Den här branschen är ganska liten, jag hörde från någon som använde Gemini att det var bra och i projekt där det använts såg jag saker som jag saknade i andra programvaror. Jag tog kontakt med Volue och laddade hem programmet till ett nytt VA-jobb och det underlättade arbetet betydligt. Det är mer dynamiskt än andra program och man får mer kontroll över det man sysslar med. Det är lättare att göra förändringar eftersom alla delar uppdateras i realtid. Till skill

SH bygg Mattias - Gemini Terrain

Mathias har alltid ögonen öppna efter nya smarta verktyg som förenklar vardagen för honom och hans kollegor att kunna genomföra och följa upp projekten på ett tydligt, visuellt och mätbart sätt. Många av hans projekt innefattar kontrakt som regleras via mängdförteckning vilket gör det oerhört viktigt att få betalt för rätt mängd. Så när han fick nys om Volues mätmjukvara Gemini Terrain+ testkörde han den i skarpt läge i ett projekt ganska omgående.

- Den här branschen är ganska liten, jag hörde från någon som använde Gemini att det var bra och i projekt där det använts såg jag saker som jag saknade i andra programvaror. Jag tog kontakt med Volue och laddade hem programmet till ett nytt VA-jobb och det underlättade arbetet betydligt. Det är mer dynamiskt än andra program och man får mer kontroll över det man sysslar med. Det är lättare att göra förändringar eftersom alla delar uppdateras i realtid. Till skillnad från de flesta andra program på marknaden kan man även anpassa programmet efter det aktuella projektet med dynamisk automatisering, vilket gör att man inte blir lika låst i sitt arbetssätt.

Gemini Terrain+ gör det till exempel möjligt att visa mängdförändringar visuellt i tydliga modeller och räkna fram hur förändringarna påverkar den faktiska kostnaden i projektet, något Mathias uppskattade.

– Jag har varit med så länge att jag testat varenda programvara och det finns ingen bättre än Gemini, säger han.

Mathias BlomquisSh bygg, sten och anläggning

Eftersom Mathias var helt ny som användare och i ett nytt projekt första gången han jobbade med Gemini Terrain+ var han beroende av att få hjälp och snabb support från Volue vid behov.

- Jag upplevde att stödet var hundraprocentigt och de svarade direkt på mina frågor och hjälpte mig framåt så att jag lärde mig verktyget eftersom. När jag blev lite mer varm i kläderna gick jag också en grundkurs som Volue erbjöd och den var också jättebra. Nu håller vi på och introducerar programmet till fler medarbetare på min avdelning och de ska gå en kurs snart. Som med de flesta bra program måste man öva och träna för att komma in i dem och när man kommer dit blir det riktigt bra, säger Mathias.

Inför varje projekt gör Mathias och hans kollegor en prognos för att ha kontroll över kostnaderna innan spaden sätts i jorden.

- Vi har till exempel ett VA-projekt i Bålsta där förprognosen visade att intäkterna ökade betydligt och då kan vi lyfta saker till beställaren på ett annat sätt. Det är proffsigt att kunna visa på ett tydligt sätt hur allt är uppbyggt, vilket leder till en samsyn. Alla rör, ledningar ligger enligt avstånd, enligt AMA. Allt synliggörs på ett bra sätt ända ner på detaljnivå.

Eftersom alla uppdateringar som görs i en modell slår igenom i alla led, beräknas mängder om och tvärsektioner, utsättningsdata och maskinstyrningsmodeller uppdateras samtidigt. Det ger en kontroll över mängderna och kostnaderna genom hela projektet och man undviker onödiga diskussioner.

Gemini Terrain+ sattes ordentligt på prov när Sh bygg, sten och anläggning hamnade i en tvist med ett större VA-verk, som oeniga kring de beräknade mängderna i ett projekt.
I konflikten tog VA-verket in en större konsult för att kontrollera mängdresultatet som Sh bygg tagit fram med hjälp av Gemini Terrain+.

- Tack vare Gemini Terrain+, dess tydliga och visuella mängdrapporter, fick vi igenom i slutändan varenda mängd, berättar Mathias.