Gemini Terrain+ ett självklart val i Norges största vägprojekt någonsin

Ett nytt vägsystem med totalt 9,4 kilometer fyrafältsmotorväg och ett antal tunnlar och hängbroar blir verklighet i Norges hittills största vägprojekt – fastlandsförbindelsen ”Sotra Link” mellan Sotra och Bergen. Som mjukvara för att sammanfoga alla ritningar, mängder och annan information från olika underleverantörer och samarbetspartners i projektet var Gemini Terrain+ det självklara valet.

Hero image
  • Kund
  • Sotra Link
  • Bransch
  • Construction
  • Lösning
  • Gemini Terrain+

I dag är inte fastlandsförbindelsen mellan Bergen och Sotra, riksväg 555, dimensionerad för all den dagliga trafik som går på denna vägsträcka. Med det nya vägsystemet kommer restiden mellan Bergen och Sotra att minska med ungefär 20 minuter. Dessutom kommer det att finnas större möjligheter att gå, cykla eller åka kollektivt. Sotra Link är med andra ord ett både efterlängtat och mycket omfattande vägprojekt, kontrakterat för drygt 23 miljarder norska kronor. Den 1 juni 2027 ska hela projektet - vägsystemet, tunnlarna och broarna, där den nya Sotrabron är den mest kända, stå färdigt att användas. Flera stora aktörer delar på kontraktet så som; Macquire, SK Ekoplant, Webuild, FCC Construction och Intertoll och utöver detta tillkommer ett stort antal underleverantörer. Det samägda bolaget Sotra Link Construction har bildats speciellt för att bygga Sotra Link och deras roll är att koordinera alla delar i projektet. Till sin hjälp har de valt att använda sig av Gemini Terrain+.

- Ett stort fokus läggs på miljö och hållbarhet i projektet, till exempel genom certifiering och stränga miljökrav på både samarbetspartners samt underleverantörer. Bland annat är återvinning av materialet väldigt viktigt för oss, säger Gunn Eklund Breisnes, kommunikationschef för projektet.

Vi använder väletablerade rutiner i Gemini för att få en tydlig översikt över de stora datamängderna och för att kunna genomföra projektet under de här fem åren

Sigurd Hegland Sognnæs

Quantity Surveyor Manager, Sotra Link

Branschstandard för många entreprenörer

När det kommer till att koordinera återanvändning av material spelar Gemini Terrain+ en viktig roll. Genom att exempelvis få kontroll över mängderna och ser man vad som kan återanvändas.

Sigurd Hegland Sognnæs är Quantity Surveyor Manager för Sotra Link och ansvarig för administrering av mängderna i projektet. Hans fokus ligger till största delen på att administrera underentreprenörernas mängder och eftersom Gemini är marknadsledande och är branschstandard för många av entreprenörerna föll valet på Gemini Terrain+ till Sotra Link-projektet.

- Det är väldigt viktigt för oss att de mindre entreprenörerna, med sina förutsättningar och programvaror, kan använda sig av dessa även i detta projekt vilket ställer krav på oss att vi måste kunna hantera alla underentreprenörers olika format. Vi får modeller och ritningar från både norska och utländska konsulter, som sedan ska in i en och samma plattform, en plattform som måste kunna förstå och hantera all den här datan. Därför har vi valt Gemini för att kunna göra detta i praktiken, säger Sigurd Hegland Sognnæs.

Tack vare Gemini Terrain+ kan alla i projektet hålla sig uppdaterade på statusen av modellrevisioner och hela tiden få korrekta, uppdaterade underlag. Man kan också använda sig av 3D-modeller för att visualisera projektet.

- En annan fördel med Gemini är att som erfaren användare kan jag redan nu se hur detta kommer att se ut till slut när hela projektet är genomfört. Vi använder väletablerade rutiner i Gemini för att få en tydlig översikt över de stora datamängderna och för att kunna genomföra projektet under de här fem åren.

Allt integreras i samma plattform

Det är enorma mängder data och information som ska igenom programvaran och en av de största utmaningarna i projektet är att hantera datan från olika företag som använder olika mjukvara och plattformar. En av fördelarna som Sotra Link Construction ser med Gemini Terrain+ är att man kan integrera allt i en enda plattform och generera utsättningsdata för att uppfylla de byggkrav som finns.

- Gemini har många och omfattande alternativ för att importera och exportera olika format, vilket är mycket användbart i stora projekt, menar Juan Carlos Cubillo, Survey Manager på Sotra Link Construction.

Han tycker att den största fördelen med Gemini Terrain+ jämfört med liknande mjukvaror på marknaden är att det finns ett bibliotek med mallar som kan användas inom olika delar i projektet. Han uppskattar också den direkta kopplingen till offentliga plattformar för leverans och nedladdning av kartografi och mätdata.

Juan Carlos kände till Gemini Terrain+ innan han började arbeta med Sotra Link-projektet, men det är det första projekt han arbetar i där Gemini Terrain+ är referensplattform. Han tycker att det var lätt lära sig och sätta sig in i programvaran tack vare användarmanualerna. Juan Carlos uppskattar även stöttningen från Volues support.

- Det är en av Volues starka sidor, de svarar alltid snabbt och ger personlig support. Det hjälper oss att hantera svårigheter och problem varefter de dyker upp så att vi snabbt kan arbeta vidare i projektet.

Vi på Volue är mycket stolta över att vara en del av Norges största vägprojekt och tillsammans bygger vi vägen till en bättre framtid

Marcus Davidsson

Account Executive, Volue

Ett gott samarbete

Marcus Davidsson, Account Executive på Volue, som är kundansvarig för FCC Construction och Sotra Link understryker vikten av att vara tillgänglig för användaren och att ha ett gott samarbete med Juan Carlos i Sotra Link-projektet.

- Feedback och önskemål från kunden ger oss insikt och förståelse för deras pågående utmaningar och nya trender på marknaden på ett sätt som vi annars inte skulle få. Vi på Volue är mycket stolta över att vara en del av Norges största vägprojekt och tillsammans bygger vi vägen till en bättre framtid, avslutar Marcus.