Att samla all data i ett projekt är en stor fördel

Med Volues Surveying-modul, som är en påbyggnadsmodul till Gemini Terrain+, får du det bästa av två världar. Du kan integrera mätdata med projektets övriga bygghandlingar och modeller redan I tidigt skede, simulera, felsök och rapportera snabbt I både 3D eller i 2D. Oavsett projekt kan man alltid vara trygg med att beräkning och rapporter stödjer kravställningen.

  • Kund
  • Exact Geo Survey
  • Bransch
  • Construction
  • Lösning
  • Gemini Terrain+, Surveying

Volue som är marknadsledande inom bygg- anläggningsbranschen i Norge, har tidigare erbjudit ett fristående mätverktyg, Gemini Oppmåling. Den nya Surveying-modulen är en helt ny version av tidigare programvaran som integreras till Gemini Terrain+ via en påbyggnadsmodul. I Surveying har Volue tagit in all funktionalitet från tidigare Modulen Gemini Oppmåling, men finslipat verktyget och även lagt till en del extra samt förbättrade funktioner.

Genom integreringen i Gemini Terrain+ kan man nu arbeta med mätdata och nätutjämning tillsammans med projektets övriga modeller redan i projekteringsstadiet, vilket minskar risken för fel och missförstånd längre fram. Det finns också en 3D-vy som gör det tydligare för alla parter att visualisera projektet.

Viktigt med flexibilitet

Kjetil Gjesdal, kundansvarig på Volue AS i Norge, har pratat med Jørn Hestetræet,

senior Senioringeniør på Exact Geo Survey AS, en av Volues största kunder på att leverera  mätningstekniska tjänster.  Jørn är en av drygt 20 kunder som använder nya Surveying modulen tillsammans med Gemini Terrain+ , han har många års erfarenhet inom området och använder Gemini-portföljen dagligen.  

I Jørn arbetsuppgifter ingår bland annat att mäta in befintlig terräng och göra beräkning i olika projekt. Vid behov hjälper han också till med drönarflygning, inmätning av bygg- och vägprojekt samt industriell mätning m.m.
-De största utmaningarna vi upplever är att vi måste vara väldigt flexibla i hur man planlägger projektets genomförande och hur mycket tid vi behöver avsätta.

Det har varit nyttigt att använda visualiseringen om vart eventuella fasta mätpunkter ska placeras i projekten innan projekten startar. Med Surveying modulen kan vi, före vi åker ut i fält, kontrollera siktförhållanden och utföra en teoretisk analysberäkning, säger Jørn.

Jørn  har lång erfarenhet av Volues mätverktyg Gemini Oppmåling och har därför möjlighet att jämföra de olika mjukvarulösningarna.
- Jag har testat att köra några projekt i både det tidigare programmet och i den nya Surveying modulen för att kunna jämföra resultaten och jag känner att jag tryggt kan gå över till Surveying. Jag uppskattar också att Volue släpper snabba serviceuppdateringar för modulen och att man förbättrar funktionaliteten för oss användare kontinuerligt.

Fördelarna med Surveying gör på sikt att vi blir effektivare

Jørn Hestetræet

Senior ingenjör i Exact Geo Survey

En naturlig övergång till Surveying

Exact använder redan Gemini Terrain+ i stort sett alla sina projekt, vilket gör övergången till den nya Surveying modulen väldigt smidigt.       
- Alla våra anställda har tillgång till Gemini Terrain+ och använder det dagligen, allt från NVDB/FKB-arbeten och till insamling av data från befintlig terräng och, mängdberäkningar, rapportering av utförda arbeten till kunder, utsättningsdata och kvalitetssäkring av modeller från kunder, maskinstyrningsdata och mycket mer. Gemini Oppmåling kommer för oss att ersättas med Surveying-modulen för mättekinska beräkningar och nätutjämning.

 

Fördelarna med Surveying gör på sikt att vi blir effektivare

Jørn uppskattar att man samlat allt från två mjukvaror i en lösning.
- Eftersom Gemini Terrain redan är vår mest använda programvara kommer det att förenkla och effektivisera arbetet för oss att ha allt samlat på ett ställe. 

Att kunna ha allt samlat i ett projekt, att alla rapporter nu är sparade och går att exportera direkt till Excel är några nya funktioner i Surveying modulen som Jørn lyfter fram lite extra.
-Det är svårt att säga hur mycket tid vi sparar på en dag, men på sikt ser jag verkligen fördelen, poängterar Jørn.

Uppskattar användarvänligheten

Bland de funktioner han uppskattar mest är att kunna planera inmätningar med hjälp av visualiseringen, att kunna ha all insamlad data för ett projekt i en och samma plattform samt kunna göra faktiska beräkningar innan man tar sig ut i fält. Han tycker också att användarvänligheten är bra.
- Det tog lite tid att vänja sig vid det nya utseendet på knapparna i vyn och placeringen av vissa funktioner i Terrain 18, men sammantaget har det gått förvånansvärt bra, säger Jørn.

Kjetil Gjesdal berättar att Volue har fått mycket positiv feedback på den nya Surveying-modulen.
– Lanseringen av Surveying har varit efterlängtad och tagits mycket väl emot. Jag vill särskilt lyfta fram de nya funktionerna för simulering av nät som ett viktigt nytt verktyg när man utför analyser av näten. Dessutom kan du planera direkt i 3D och ta hänsyn till befintlig situation kombinerat med planerade vägmodeller, byggnader mm. detta ökar sannolikheten avsevärt att mätpunkterna bevaras under hela byggprocessen, avslutar Gjesdal.