Mjukvara för anläggningsbranschen

Vi levererar mjukvarulösningar och tjänster som ger dig fullständig kontroll över ditt anläggningsprojekt, vilket säkerställer effektiviteten. Oavsett om du är på kontoret eller ut i fält. Mjukvaran Gemini Terrain har varit marknadsledare i 30 år och har blivit en pålitlig industristandard. Idag används våra lösningar flitigt inom den nordiska anläggningsbranschen.

Upptäck våra fristående mjukvarulösningar för anläggningsbranschen

Vår basmodul - Gemini Terrain+

Ta fram tydliga och proffsiga mängdrapporter. Redovisa enkelt hur förändringarna påverkar den faktiska kostnaden i projektet. Visa beräknade och utförda mängder till faktiska mängder.

Gemini SiteFlow

Gemini SiteFlow är en lösning för distribuering av data över leverantörer. Tjänsten ger dig sömlös delning av data mellan kontor och fält och säkerställer att alla har tillgång till samma uppdaterade modeller.

För dig som arbetar mot molnet

Gemini Terrain+

Ta fram tydliga och proffsiga mängdrapporter. Redovisa enkelt hur förändringarna påverkar den faktiska kostnaden i projektet. Visa beräknade och utförda mängder till faktiska mängder.

Gemini Connected - Tjänst i Gemini Terrain+

En molntjänst där du skapar ett effektivt informationsflöde mellan alla projektdeltagare, lagrar data samt säkerställer att all information och projektdata är tillgängliga för alla i projektet.

Gemini Events - Tjänst i Gemini Connected

Gemini Events minskar risken för missförstånd och ger en strukturerad översikt över status för alla registrerade incidenter och avvikelser som behöver förtydligas.

För dig på kontoret

Gemini Terrain+

Ta fram tydliga och proffsiga mängdrapporter. Redovisa enkelt hur förändringarna påverkar den faktiska kostnaden i projektet. Visa beräknade och utförda mängder till faktiska mängder.

Gemini Connected - Tjänst i Gemini Terrain+

En molntjänst där du skapar ett effektivt informationsflöde mellan alla projektdeltagare, lagrar data samt säkerställer att all information och projektdata är tillgängliga för alla i projektet.

Gemini TunnelShape - Påbyggnadsmodul

Bygg din tunnelmodell och få med nischer, hantera borrloggar och presentera mängder samt följ projektets framsteg.

TrenchWorks-Påbyggnadsmodul

Spara tid med korrekt data. Med hjälp av TrenchWorks-modulen skapar du effektivt visuella modeller och mängdberäkningar baserat på egenskaperna från ledningshandlingar.

Gemini SurfaceMaker - Påbyggnadsmodul

Möjliggör avancerad och kraftfull hantering av terrängmodeller samt punktmoln.Stöd för triangulering av överhängande partier för exempelvis bergväggar, tunnlar, nischer och konstruktioner.

SiteSurvey-påbyggnadsmodul

Här får du tillgång till alla geodetiska verktyg du behöver för att bestämma mätosäkerheten. Du kan även visa dina beräknade nät tillsammans med projektets modeller.

RoadVisor-påbyggnadsmodul

Med Gemini RoadVisor-modulen kan du planera och optimera dimensioneringen av vägar och korsningar under projekteringen. Modulen effektiviserar ditt arbete med projektering av vägar samt korsningar, och du kommer att arbeta mer dynamiskt.

För dig i fält

Gemini Terrain+

Ta fram tydliga och proffsiga mängdrapporter. Redovisa enkelt hur förändringarna påverkar den faktiska kostnaden i projektet. Visa beräknade och utförda mängder till faktiska mängder.

Gemini SiteFlow- Påbyggnadsmodul

Här kan du enkelt uppdatera och ändra modellern utifrån revisioner av handlingar -systemet beräknar allt på nytt. Använd även modellen för mängdberäkning samt maskin- och utsättningsdata.

Gemini DigSite

En lösning för distrubuering av data mellan leverantörer. Tjänsten ger dig en sömlös delning av data mellan kontor och fält, och säkra att alla har tillgång till de sneaste uppdaterade modellerna.

Kontakta din lokala säljare

Vi finns här för dig. Vi står redo att lyssna på dig och dina behov, och för att ställa de rätta frågorna för att förstå exakt vad du och ditt företag kräver.