Nätdrift

Använd tillgängliga data för en fullständig realtidsvisning av nätstatus och förbättrad operativ drift, inklusive hantering av strömavbrott och arbetsplanering. Var förberedd för optimal användning av flexibilitet inom köhantering och Redispatch 2.0 och 3.0.

Hero image

Våra lösningar

Advanced Distribution Management System

Volue ADMS stödjer realtidsdrift av elnätet på alla spänningsnivåer, både när det gäller hantering av strömavbrott och dagliga uppgifter som planerat arbete i nätet. Lösningen ger beslutsstöd med verktyg för nätverksanalyser för att optimera nätets drift och möjliggör smidig kommunikation med kunder, fälttekniker, kundcenter och resten av organisationen.

Volue Maintenance Manager

En programvara designad för att planera, genomföra och spåra underhållsarbete på distributions- och transmissionsnätet. Lösningen är en modul inom NETBAS.

Volue Field Inspector

Används för att registrera planerat arbete på elnätet, såsom inspektioner av transformatoranläggningar och luftburna nät. All information lagras i ett system, vilket möjliggör effektiv och noggrann dokumentation.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Isak Bergset, Customer Account Manager

Isak Bergset, Customer Account Manager