Mjukvara för energihandel

Vi är en pionjär inom automatiserad korttidshandel av ström och gas och utvecklar innovativa algoritmhandelslösningar och kvantitativa handelsstrategier för spotmarknaderna. Vi kombinerar marknadsinsikter med teknologi och många års erfarenhet inom energihandel med gedigen kompetens inom kapitalmarknaderna.

Marknadsdeltagande

Volue Algo Trader Power: Intradag-handel

Öka intäkterna genom att automatisera din kontinuerliga krafthandel på intradagmarknaderna.

Volue Algo Trader Gas: Gashandel

Automatiserad och pålitlig spot-handel på gasmarknaderna.

Volue Algo Trader Navigator: Autopilot for elhandel

En beslutsplattform för elhandel som kombinerar extern marknadsdata och prisprognoser med intern information som är relevant för dina tillgångar.

Volue Ancitra: Automatiserad budgivning på balansmarknaden

Frigör värdet av din flexibilitet med Volue Ancitra - ett automatiserat stödverktyg för budgivning på reservauktioner och balansmarknader i Europa.

Volue Day-Ahead: Handel på day-ahead-marknaden

Volue Day-Ahead stödjer och automatiserar budgivningsprocessen för deltagande på Nord Pools day-ahead-marknad.

Marknadskommunikation

Thedora Redispatch Services: Tysk Redispatch 2.0

Thedora Redispatch Service stödjer resursleverantörer (EIV) och leverantörer (LF) inom kommunikationsprocessen för Redispatch 2.0.