Effektivisering av VA- och Ledningsgravsprojekt: En närmare titt på VA- & ledningsgravs modulen, TrenchWorks, i Gemini Terrain+

Utforska VA- & Ledningsgravs modulen, TrenchWorks, i Gemini Terrain+ från Volue AB, en avgörande lösning för att effektivisera VA- och Ledningsgravsprojekt genom tidsbesparande planering och genomförande.

Publicerad

22 dec. 2023

Mjukvara för anläggningsbranschen

TrenchWorks modulen i Gemni Terrrain+

Projektörer och entreprenörer inom ledningsgravsprojekt som bland annat vatten- och avloppsbranschen står ofta inför olika utmaningar. VA- & Ledningsgrav modulen TrenchWorks i Gemini Terrain+ är utvecklad för att effektivt lösa dessa problem. Med dess avancerade funktioner för planering och genomförande, ger modulen praktiska lösningar som direkt möter branschens behov.

VA- & Ledningsgrav modulen TrenchWorks i Gemini Terrain+ erbjuder en omfattande lösning för 3D modellering och hantering av alla typer av ledningsgravsprojekt. Med sin förmåga att detaljerat modellera och automatisera beräkningar, förvandlar denna modul utmaningarna i projekten till hanterbara och effektiva processer. Från noggrann planering av ledningar till optimering av produktionsprocesser, VA- & Ledningsgravs modulen TrenchWorks bidrar som en nyckelfaktor i moderna infrastrukturprojekt.

 

Funktioner och fördelar med VA- & ledningsgravs modulen - TrenchWorks

VA- & Ledningsgrav modulen TrenchWorks urskiljer sig med sin förmåga att skapa detaljerade 3D-modeller och automatiserade mängdberäkningar. Denna funktionalitet är avgörande för att uppnå noggrannhet i projektering och för att säkerställa att material och resurser används effektivt. För projektörer och entreprenörer innebär detta en betydande förbättring i hur ledningsgravsprojekt hanteras, från start till färdigställande.

 VA- & Ledningsgravs modulens integrering med den övergripande Gemini Terrain+-plattformen gör den inte bara kraftfull utan också användarvänlig. Vilket möjliggör en smidig övergång mellan olika projektstadier och säkerställer att all relevant information hålls sammanhängande och lättillgänglig. Sådan integrering är avgörande för att upprätthålla effektiviteten i projektets alla faser.

WEBINAR - Arbeta smartare i dina projekt med Gemini Terrain+ vi visar hur

I detta webinar, som riktar sig mot dig som aldrig provat Gemin Terrain+ och inte vet hur du kan dra nytta av Gemni Terrain och dess moduler i ditt vardagliga arbete. Här kommer vi ta upp hur enkelt du utför, för många, mer avancerad mängdberäkning och hur snabbt du uppdaterar sina modeller vid revideringar. Under webinariet kommer vi även visa exempel från en av våra tilläggsmoduler inom VA- & lednings projekt.

5 fördelar med VA- & ledningsgravs modulen -TrenchWorks

 1. Dynamisk VA- & Ledningsgravs modulen och Mängdberäkning:
  • Inkluderar tre metoder för att beräkna kringfyllning.
  • Modellen byggs upp på inmatade parametrar för en visuellt tydlig beräkning.
  • Möjlighet att visualisera alla lager i 3D.

 2. Leverans av Underlag:
  • Kopplar mängder till AMA-koder.
  • Möjlighet att skapa tydliga lager.
  • Redigering av beräkningen i ett utskriftsark och val av vilka mängder som ska rapporteras.

 3. Skapande och Visualisering av Modell:
  • 3D-visualisering utan behov av att skapa separata 3D-modeller.
  • Möjlighet till färgläggning av ledningar och brunnar enligt önskemål.
  • Dynamisk modell som anpassar sig till förändringar.

 4. Automatisk Justering:
  • Justering av ledningsgraven sker automatiskt vid behov av att flytta brunnar eller ändra rörens position.
  • Effektiviserar arbetet med ledningsschakt, volymberäkning och dokumentation.

 5. 3D-Linjer Direkt i Modellen:
  • Insättning av 3D-linjer direkt i terrängmodellen med önskade offset-värden.
  • Ger en korrekt 3D-modell och utsättningsdata för alla brunnar och ledningar.
  • Innehåller funktioner för att skapa presentationsritningar och dokumentation.

Är du redo för att ta steget mot en effektivare vardag?

För ytterligare information om VA- & Ledningsgravs modulen eller en demonstration av hur den kan förbättra dina projekt, vänligen kontakta Volue AB. Vårt team av erfarna yrkespersoner står redo att visa dig de många fördelarna denna modul kan erbjuda ditt nästa ledningsgravsprojekt.

Dynamisk modellering och mängdberäkning

En av de mest framträdande egenskaperna hos VA- & Ledningsgravs modulen är dess kapacitet för dynamisk modellering och mängdberäkning. Med denna funktion kan användarna snabbt justera och uppdatera sina projekt när ny data blir tillgänglig eller när projektförutsättningar ändras. Detta är särskilt viktigt i vatten- och avloppsprojekt där förhållandena ofta kan förändras snabbt. Modulens förmåga att flexibelt hantera dessa förändringar minimerar risken för förseningar och kostnadsöverskridanden.

 Denna dynamiska natur hos modulen underlättar också för noggranna och uppdaterade beräkningar. Genom att automatiskt justera mängdberäkningar baserat på projektändringar, säkerställer modulen att projektplaneringen alltid speglar de mest aktuella och korrekta uppgifterna. Detta leder till en mer effektiv resurshantering och minskar risken för slöseri med material och tid.

Gemini Terrain+ 3D modell på VA & ledningsprojekt

Integrering och användarvänlighet

Utöver dess tekniska förmågor är användarvänligheten och integreringsmöjligheterna hos VA- & Ledningsgravs modulen betydande. Modulen är designad för att smidigt samverka med andra delar av Gemini Terrain+ och kan integreras med ett brett spektrum av andra system och programvaror. Detta möjliggör en mer sammanhängande och koordinerad projektstyrning där data och modeller enkelt kan delas samt användas över olika plattformar och team.

Användarvänligheten är också centralt i VA- & Ledningsgravs modulen. Med ett intuitivt gränssnitt och enkla kontroller kan användare på olika kompetensnivåer snabbt lära sig att navigera och använda systemet effektivt. Detta minskar behovet av omfattande utbildning och gör modulen tillgänglig för en bredare grupp av yrkesverksamma inom vatten- och avloppsbranschen.

Integreringen av VA- & Ledningsgravs modulen i befintliga system och dess användarvänliga design är inte bara fördelaktigt för projektledare och ingenjörer, utan också för de som arbetar direkt på anläggningsprojekt. Med tillgång till exakta, uppdaterade modeller och data kan arbetslag snabbt anpassa sig till förändringar och utföra sina uppgifter med större precision och effektivitet.

För entreprenörer och planerare innebär detta en betydande minskning av tid som krävs för planering och genomförande av projekt. Med mer effektiva verktyg till hands är det möjligt att slutföra komplexa ledningsgravsprojekt snabbare och med mindre risk för fel. Detta leder inte bara till besparingar i tid och kostnader, utan också till ökad säkerhet på arbetsplatsen, eftersom noggranna beräkningar och modeller hjälper till att förutse och undvika potentiella och ofta kostsamma problem.

 VA- & Ledningsgravs modulen i Gemini Terrain+ representerar en viktig utveckling i hanteringen av ledningsgravsprojekt. Med dess heltäckande funktioner, användarvänlighet och integreringsmöjligheter, sätter modulen en ny standard inom branschen. Oavsett om det gäller noggrannhet i planeringen, effektivitet i genomförandet eller flexibilitet i projektstyrningen, erbjuder VA- & Ledningsgravs modulen de verktyg som moderna ledningsgravsprojekt kräver.

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen