Gemini Terrain+ förenkla schakthanteringen med schakt modulen Gemini DigSite

Upptäck hur Gemini Terrain+ förbättrar och förenklar hantering av schakter inom anläggningsbranschen, genom att erbjuda flexibla modeller, effektiv uppföljning av mängder och förbättrad projektledning för entreprenörer, projektledare och mättekniker.

Publicerad

22 dec. 2023

Mjukvara för anläggningsbranschen

Gemini Terrain+ Scahktning -scahkt modulen SiteFlow

I en värld där anläggningsprojekt ständigt utmanas av tidspress och komplexa krav, erbjuder Gemini Terrain+ från Volue en lösning som inte bara hanterar dessa utmaningar utan även gör dem genomförbara. Genom att integrera modulen för schaktning förvandlar Gemini Terrain+ avancerade schaktarbeten till hanterbara och effektiva processer.

 

Effektivisering av schaktarbete med schakt-modulen

Schakt-modulen DigSite är speciellt utvecklad för att arbeta sömlöst med Gemini Terrain+, vilket ger användarna fördelar som flexibla modeller och uppföljning av mängder specifikt för schakt-modulen. Denna integration möjliggör en mer omfattande och detaljerad projektstyrning, där planering, modellering och genomförande sammanförs i en enhetlig plattform. Med schakt-modulen DigSite kan användaren effektivt skapa, modifiera och visualisera sin schakt baserat på befintliga ritningar eller egen data, vilket ger flexibilitet och precision i alla projektstadier.

Genom att kombinera schakt-modulens unika funktioner med Gemini Terrain+'s breda utbud av verktygsapplikationer, erbjuder Volue en lösning som är anpassad för de specifika behoven i schaktarbetet. Denna kombination ger projektledare och tekniker en ökad kontroll och översikt över sina projekt, vilket är avgörande för att möta dagens utmaningar och förbereda sig för framtida krav inom anläggningsbranschen. 

Teknologisk integration: Gemini Terrain+ och schakt-modulen i praktiken

Fördelarna med schakt-modulen DigSite är inte enbart att skapa modeller. Den erbjuder även detaljerad mängdberäkning och visualisering som är direkt integrerad i modellen, vilket ger en klar bild av hur schakterna ska utföras. Denna funktion är avgörande för att uppnå noggrannhet i projektering och säkerställa att material och resurser används på ett effektivt sätt. För projektörer och entreprenörer innebär detta en betydande förbättring i hanteringen av schaktprojekt, från start till färdigställande

WEBINAR - Arbeta smartare i dina projekt med Gemini Terrain+ vi visar hur

I detta webinar, som riktar sig mot dig som aldrig provat Gemin Terrain+ och inte vet hur du kan dra nytta av Gemni Terrain och dess moduler i ditt vardagliga arbete. Här kommer vi ta upp hur enkelt du utför, för många, mer avancerad mängdberäkning och hur snabbt du uppdaterar sina modeller vid revideringar. Under webinariet kommer vi även visa exempel från en av våra tilläggsmoduler inom VA- & lednings projekt.

Fem fördelar: 

  1. Flexibla modeller och revideringar: Användare kan enkelt skapa och anpassa schakter baserat på befintliga ritningar eller egen data, med automatiska uppdateringar vid ändringar.

  2. Detaljerad mängdberäkning: Modulen tillhandahåller noggrann mängdberäkning direkt i modellen, vilket är avgörande för att planera och hantera resurser effektivt.

  3. Tydlig visualisering: Ger en klar och detaljerad visuell framställning av schakter, vilket underlättar förståelsen och planeringen av projektet.

  4. Anpassad för anläggningsprojekt: Specifikt utformad för att möta de unika kraven i schaktprojekt, vilket gör den till ett värdefullt verktyg för både projektörer och entreprenörer.

  5. Sömlös integration med Gemini Terrain+: schakt-modulen integreras smidigt med Gemini Terrain+, vilket möjliggör en enhetlig arbetsflödesupplevelse och förbättrar samarbete och informationsdelning i projektet.

 

Integrationen av schakt-modulen med Gemini Terrain+ förenklar även informationsdelning och samarbete. Med Gemini Terrain+ Connected, en tilläggsfunktion, säkerställs att all information och projektdata är tillgänglig och uppdaterad för alla inblandade, oavsett deras geografiska plats. Detta minskar risken för missförstånd och förseningar, vilket är avgörande för projektets framgång. Genom att erbjuda anpassade verktyg och funktioner för olika användargrupper, från entreprenörer till konsulter, underlättar Gemini Terrain+ Connected kommunikation och projektledning på ett effektivt sätt.

Är du redo att utforska de möjligheter som Gemini Terrain+ och dess schakt-modul erbjuder?

Boka en demo idag för att uppleva hur lösningen kan förvandla ditt arbete inom anläggningsbranschen. Anmäl dig till vårt nästa webbinarium eller kontakta oss för mer information. Ta steget mot en effektivare, mer anpassningsbar och framtidsorienterad hantering av dina anläggningsprojekt. Din resa mot en mer integrerad och framgångsrik projektledning börjar här med Gemini Terrain+​​.

Gemini Terrain+ i aktion: Fallstudie med Rasmus Placin på GMAB

Schakt-modulen DigSite har redan visat sig vara framgångsrik i verkliga projekt. Ett exempel är Rasmus Placin, mättekniker på Göteborgs gräv & maskin AB (GMAB). Med Gemini Terrain+, inklusive schakt-modulen, kan Rasmus hantera flera mätprojekt parallellt och effektivisera mängdberäkningarna. Denna kapacitet att snabbt planera, uppdatera och dela projektdata minskar behovet av fysiska besök på arbetsplatser, vilket leder till betydande tidsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

Rasmus betonar hur Gemini Terrain+ har förbättrat kommunikationen mellan olika parter i ett projekt, genom att erbjuda en gemensam och tydlig förståelse för projektets status och behov. Denna förmåga att skapa samsyn och undvika missförstånd är särskilt värdefull i anläggningsprojekt där samarbete och precision är avgörande för framgång.

 - Med Gemini Terrain+ kan vi göra snabba anpassningar och uppdatera projektdata, vilket gör det möjligt för alla inblandade att arbeta med samma uppdaterade och korrekta information. Detta minskar risken för missförstånd och förseningar. Man sparar oerhört mycket tid och pengar, och så klart minskar vi slitaget på miljön, säger Rasmus Placin, mättekniker på GMAB​​.

Gemini Terrain+ Scahktning -scahkt modulen SiteFlow ihop med MOBA

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen