Gemini Portal+

Gemini Portal+ är en programvarulösning skräddarsydd för alla användare i den digitala VA-branschen. Den samlar realtidsdata från både SCADA-system och IoT-sensorer i ett och samma användarvänligt gränssnitt. Med förmågan att hantera både planerade och oförutsedda händelser och data från tredjepartsapplikationer i ett enhetligt system erbjuder den användarna avancerad insikt i infrastrukturen.

Gemini Portal Software
Lätt tillgänglig data

Lätt tillgänglig data

Gemini Portal+ gör din data synlig och kopplar den till karta och infrastruktur. All din data är samlad i ett och samma system - Gemini Portal+. Vi samarbetar med flera systemleverantörer. Vi sammanställer data och finner mönster som hjälper dig fatta faktabaserade beslut snabbare.

Ett enda system

Ett enda system

Gemini Portal+ visar både planerade och oplanerade händelser, med möjlighet för att visa värdefull information om tryck, flöde, nivå och andra viktiga parametrar. Allt i samma gränssnitt. Med indikationer i realtid, kan akuta situationer prioriteras, medan planerat arbete kan omprioriteras.

Många användare

Många användare

Förutom att vara hjälpmedel för dem i inom vattenbranschen som arbetar ute i fält, stödjer Gemini Portal+ även dem inom organisationen som arbetar med planerings- och beslutsprocessen.

1 of 3

Fakta

Sedan 2013 har Gemini Portal hjälpt hundratals kommuner och VA-bolag att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom vatten och avlopp. Med fokus på data och digitalisering har lösningen uppgraderats för att möta behoven i den digitala eran. Genom att samla data över systemgränser är Gemini Portal+ ett kraftfullt verktyg för morgondagens VA-bransch.

  • Användarvänlig applikation, som går att använda både på dator, surfplatta och telefon

  • Tillgång till VA-nätet genom att ta in de data du väljer från ditt NIS

  • Möjlighet att registrera och granska observationer, eller ta emot observationer som utlöses av andra tredjepartssystem

  • Möjlighet att upprätta händelser och informationssortering

  • Historik över utfört arbete och observationer som är relaterade till VA-objekt

  • Filtrering och anpassning av kartvisning och instrumentpanel för VA-objekt

  • Administrationssidor för att anpassa applikationen till din organisation

Tillval: Gemini Water Alert

Gemini Water Alert ger användarna en bra översikt över vattenförsörjningen med hjälp av kartor och ett enkelt användargränssnitt för att upptäcka vattenläckage. På så sätt är användarna alltid uppdaterade om vattenflöde, tryck och andra parametrar med realtidsdata och kan fatta faktabaserade  beslut i sin dagliga verksamhet. Gemini Water Alert använder maskininlärning för att förutsäga förväntat vattenflöde. Om flödet är onormalt kan programvarulösningen automatiskt larma användaren.

Tillval: Gemini Felanmälan
En tjänst där invånare kan rapportera fel och brister till kommunen, samtidigt som kommunen effektivt kan behandla inkomna ärenden. Detta är en molntjänst relaterad till Gemini Portal+, som kan integreras på kommunens webbplats. Här kan invånare enkelt gå in och rapportera till exempel ett hål i vägen eller ett vattenläckage. Ärenden skickas automatiskt till rätt avdelning inom kommunen, som i sin tur kan behandla ärendet på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.