Volue Smart Power: Automatisk produktionsplanering och handel

Automatisering och tillgångsoptimering är nyckeln för att realisera värdet av dina tillgångar på elmarknaderna. Genom att automatisera och optimera produktionsplanering och handelsprocess bidrar Volues nya programvarusvit Smart Power till ökade intäkter.

Volue Smart Power

Med ökande väderberoende marknadsfluktuationer, prisvolatilitet och förändringar i den europeiska marknadsstrukturen blir planering och handel av kraftproduktion allt mer utmanande. Volue Smart Power optimerar dina tillgångar och kopplar samman dem med marknaderna, vilket resulterar i ökad effektivitet och maximala vinster.

Volue Smart Powers optimeringsmodeller för produktionsplanering och budhantering hanterar stora portföljer med flera tillgångar och använder avancerade matematiska optimeringsmetoder och algoritmer för att säkerställa korta beräkningstider. De möjliggör en detaljerad modellering av alla typer av tillgångar och kan ta hänsyn till mycket komplexa begränsningar och restriktioner.

Maximera vinst

Maximera vinst

Optimera användningen av vattenkraft, termisk energi, vindkraft, solenergi och batterier för att maximera vinsterna och erbjuda beslutsstöd för handelsprocesser.

Delta på flera marknader

Delta på flera marknader

Integrerade produktionsplanerings- och handelsprocesser möjliggör deltagande på alla fysiska kraftmarknader: day-ahead, balansmarknader och intradagmarknader.

Automatisera processer

Automatisera processer

Möjliggör händelsestyrda automatiserade processer för att ligga steget före.

Kopplar tillgångar till fysiska marknader

Volues handelslösningar integreras sömlöst med Smart Power och kopplar dina tillgångar till relevanta europeiska fysiska marknader. Detta stödjer budgivningsprocessen, säkerställer compliance och låter dig använda avancerade handelsstrategier på korttidsmarknader. Transaktioner kan utföras snabbt, effektivt och automatiskt.

Automatisera processer och spara tid

Volue Automation Framework möjliggör händelsestyrd automatisering av affärsprocesser för produktionsplanering och handel. Detta bidrar till ökad lönsamhet för dina produktionsresurser och frigör tid som kan användas till att överväga marknadstretegier. Automation Framework tillåter flexibel processkonfiguration baserad på händelser eller tidsutlösare för utförande och uppbyggnad av processer för automatisering baserat på utförande av uppgifter som optimeringar, beräkningar, import eller export. Processmodelleringen är baserad på BPMN 2.0-standarden, vilket möjliggör effektiv konfiguration och underhåll av processer.

Vill du veta mer om Volue Smart Power?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Oliver Ashrafi, Account Executive