Webinar: Gemini Hydraulics – hydrauliske beregninger for vannledningsnett i et brukervennlig grensesnitt (duplicate)

Webinar - Gemini Hydraulics

Hvor

Zoom - Webinar

Når

Begynner 22. mars

Kl. 10.00 (CET)

Slutter 22. mars

Kl. 11.00 (CET)

Språk

Norska

Pris

Gratis

Gemini Hydraulics gir deg rask og enkel tilgang til hydrauliske beregninger og effektiviserer vedlikehold av hydrauliske modeller, slik at vesentlige kostnadsbesparelser oppnås. 

I Gemini Hydraulics integreres hydrauliske modeller med Gemini VA data i et brukervennlig grensesnitt. Oppdaterte resultater fra hydrauliske beregninger vises i Portal+. Gemini Hydraulics støtter også synkronisering av ledningsnett data fra Gemini VA / Portal+ til hydraulisk modell, samt on-the-fly modellering av planlagte/prosjekterte endringer i ledningsnettet.

I webinaret demonstrerer vi:
  • Automatisert dataflyt fra Gemini Portal+ til hydraulisk modell (endre ledningsdata og ventil-stilling i Portal+) med etterfølgende automatisk oppdatering av hydrauliske beregninger

  • Brannvannsanalyser

  • Kritikalitetsberegninger og vannalder/oppholdstid i vannledningsnettet

  • Simulere endringer i ledningsnettet og umiddelbart se endringer i brannvannskapasitet og nettverkskapasitet