Vi realiserer det grønne skiftet

Volue er en ledende leverandør av teknologi og en pådriver for det grønne skiftet. Vi tilbyr programvare, innsikt og tjenester som leder overgangen til robuste og bærekraftige tjenester som er kritiske for det europeiske samfunnet.

Hero image

Våre markedsledende produkter optimaliserer produksjon, handel, distribusjon og forbruk av energi, samt infrastruktur- og byggeprosjekter. Vår misjon er å realisere en renere og mer lønnsom fremtid for våre mer enn 2 500 kunder og det globale samfunnet.

Dette er Volue

Virksomhetsområder

Volue opererer innenfor tre hovedområder: energi, kraftnett og infrastruktur. Gjennom analyse, planlegging, drift, eiendelsforvaltning og inntektsgenerering skaper vi verdi fra volatilitet.

Kundesegmenter

Vi gir kraft til det grønne skiftet og øker inntektene for våre kunder - fra kraftselskaper til store sluttbrukere og nettselskaper til kunder innen bygg og anlegg. Vi designer og utvikler også banebrytende teknologi for kommuner, vann, forsvar, transport, maritime og offshore-sektorene.

Hva vi tror på

Bærekraftig utvikling er avgjørende for vår felles fremtid. Den utviklingen kommer med utfordringer som krever stabilitet. Vi tror at helhetlige plattformer og teknologitjenester er nøkkelen til å realisere en bedre og mer velstående fremtid.

En europeisk markedsleder

Volue har en voksende kundebase i og utenfor Europa. Åtte av de ti største europeiske kraftselskapene, inkludert EnBW, Enel, E.ON, Fortum, Innogy, RWE, Uniper og Vattenfall er kunder av oss i dag. Vi betjener også de fleste av de nordiske strømnettselskapene og har en sterk posisjon blant norske kommuner og i den norske bygg- og anleggsbransjen.

Vår historie

Som et selskap er vi kanskje en ny aktør, men vi har en lang historie. Volue ble grunnlagt av noen av de mest erfarne og innovative teknologiselskapene i bransjen, og bærekraftige og digitale tjenester er en del av vårt DNA. Vi er smidige som en start-up, men erfarne nok til å ta en ledende posisjon fra starten av.

Vår kultur

Volue handler om mennesker. Vi setter menneskeme i sentrum i alt vi gjør, og vi etterstreber en flat struktur der alle føler seg inkludert, verdsatt og anerkjent for sin individuelle innsats. Eller som vi kaller det - "One Volue". Vi ansetter talentfulle og hardtarbeidende individer - uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, nasjonalitet, alder, funksjonsevne, seksuell legning, kjønnsidentitet eller -uttrykk, kulturell bakgrunn eller religiøs tro.

The promise of green energy - the CEO story by Trond Straume

Energimarkedet endrer seg i en forbløffende fart. I Volue spesialiserer vi oss på å hjelpe energibransjen med å håndtere fornybar energi, og vi har gjort det lenge før det ble et globalt problem. Hvordan? Lytt til vår CEO Trond Straume og lær hvordan vår teknologi realiserer en bærekraftig fremtid.

Hvordan vi jobber med bærekraft og kvalitet

Fremtiden krever renere, bedre og mer bærekraftige løsninger. Oppdag hvordan vi gir kraft til den grønne overgangen og hvorfor bærekraft er kjernen i vår eksistens.

Våre verdier

Kristin Wikstrøm, leder for People, Learning & Culture, forklarer hvordan Volues verdier om å være "trustworthy explorers working together for a sustainable tomorrow" skaper en felles retning for våre ansatte.

Mangfold og inkludering

I Volue ønsker vi å sikre en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass ved å tilby like muligheter i rekruttering, utvikling, forfremmelser og utdanning. Vi jobber for å være mangfoldige og inkluderende innenfor dimensjonene alder, etnisitet, kjønn, språk, religion, seksuell orientering, fysisk og mental evne og måter å tenke på. For å oppnå våre mål har vi utviklet en policy for mangfold og inkludering.

Volue i tall

800+

ansatte

2 500+

kunder

40+

land

30

kontorer

Jobb med oss

Volue ansetter! Vil du jobbe med utvikling, salg, markedføring eller leveranse av teknologi som bidrar til en mer bærekraftig fremtid? Da vil vi høre fra deg!