Gemini Privat Vannmåler - masseutskifting av målere

Webinar: Gemini Privat Vannmåler - masseutskifting av målere

Banner- webinar Gemini Privat vannmåler

Hvor

Zoom - Webinar

Når

Begynner 1. mars

Kl. 10.00 (CET)

Slutter 1. mars

Kl. 11.00 (CET)

Språk

Norska

Pris

Gratis

I dette webinaret skal vi vise hvordan Gemini Privat Vannmåler støtter arbeidsprosesser i forhold til masseutskiftning av vannmålere ved bruk av en ekstern rørlegger/operatør.

Vi viser hvordan man kan bruke Gemini Privat Vannmåler til å ha oversikt over alle vannmålere, samt bestille bytte av målere til en operatør.

I tillegg vil vi vise hvordan man kan bruke Gemini Privat Operatørportal til å planlegge og bytte av mange målere.

 Vi vil også gi dere et innblikk i hvordan man kan benytte løsningen til saksbehandling i forbindelse med pålegg om utbedring og bytte av vannmålere.