Webinar: Gemini VA og Portal - Har du kontroll på dine viktigste data?

Water-Webinar datakvalitet

Hvor

Zoom - Webinar

Når

Begynner 8. mars

Kl. 10.00 (CET)

Slutter 8. mars

Kl. 11.00 (CET)

Språk

Norska

Pris

Gratis

Dette webinaret vil ha fokus på hvorfor god datakvalitet er viktig og hvordan du kan få oversikt over tilstanden på dine data.

Ledningskartet er svært viktig for både drifts- og planavdelingene, men også for eksterne brukere som entreprenører og konsulenter. I tillegg er ledningskartet viktig i forhold til kommunens beredskapsplan

  • VA-ledningsnettet er samfunnskritisk infrastruktur med meget stor verdi.
  • Lednings- og hendelsesdata i Gemini VA er en sentral del av beslutningsgrunnlaget ved drifts- og fornyelsesplanlegging.
  • Riktige beslutninger forutsetter god datakvalitet
  • God datakvalitet kreves for å møte fremtidens muligheter som modellering, sensorer, kommunikasjon, IoT, sanntidsdata, styring, maskinlæring, AI, etc.

Webinaret vil også i dette webinaret snakke om hvordan Volue kan bistå med å gjennomføre en datakvalitetsanalyse.

Formålet med å gjennomføre en datakvalitetsanalyse er å avdekke kvalitetsutfordringer på eksisterende datasett.

Datakvalitetsanalysen vil gi en oversikt over feil og mangler i kommunens ledningsdatabase, og vil gi en anbefaling for hvordan kommunen kan arbeide med å rette feil for å få ledningsdatabasen opp til et akseptabelt kvalitetsnivå.