Webinar: Gemini Water Alert - Overvåking av både vann- og avløpsnettet med sensoralarmer

Webinar-Gemini Water Alert

Hvor

Zoom - Webinar

Når

Begynner 5. april

Kl. 10.00 (CET)

Slutter 5. april

Kl. 11.00 (CET)

Språk

Norska

Pris

Gratis

Nå tar vi et stort skritt fremover ved å forvandle Gemini Water Alert til en helhetlig smart løsning. Tidligere fokusert kun på vanntap, inkluderer den seneste releasen nå funksjoner for både vann- og avløpsnettet. Gjennom å samle data fra SCADA- og IoT-systemer fra flere forskjellige leverandører, åpner vi dørene for en mer effektiv oversikt av ledningsnettet.

Det har lenge vært mulig å jobbe med vanntap og maskinlæring i Gemini Water Alert. Nå tar vi et betydelig løft for å forvandle løsningen til en mer omfattende smart løsning. Gjennom å samle data i sanntid fra flere SCADA- og IoT-systemer, muliggjør løsningen både analyse og overvåkning gjennom automatiserte alarmer. I dette webinaret vil vi presentere de nye funksjonene som gir oss bedre verktøy for å overvåke og administrere sensorer i både vann- og avløpsnettet.

Et område hvor Water Alert viser sin styrke er i håndteringen av vanntap. Med gjennomsnittlig 32% av produsert drikkevann i Norge som går tapt, gir bruk av Gemini Water Alert en mulighet til å få oversikt og utbedre lekkasjer fortere. Gjennom å gjøre informerte beslutninger og raskt reagere, kan kommuner gjøre betydelige forbedringer og besparelser. De nyinnførte funksjonene tilrettelegger for flere avanserte analyseverktøy i kommende releaser, spesielt tatt frem for å utnytte maskinlæringe for å kartlegge og håndtere fremmedvannsproblematikk i avløpsnettet. Å redusere mengden fremmedvann til renseanleggene, blir stadig mer viktig. Dette er spesielt relevant i lys av det nye avløpsdirektivet, som stiller strengere krav til rensing.

I webinaret vil også Karmøy kommune gi eksempler på hvordan de bruker Gemini Water Alert. Dette gir en god mulighet til å lære mer om hvordan man kan bruke maskinlæring i egen virksomhet. Bli med oss på webinaret for å utforske hvordan du kan bruke nye funksjoner til å forbedre effektiviteten og redusere kostnader i VA-nettet!