Webinar: Fra 0 til 1300 bestillinger på 3 år - Hvordan Narvik Vann har lyktes med Gemini Portal+

Webinar - Narvik Vann

Hvor

Zoom - Webinar

Når

Begynner 26. april

Kl. 10.00 (CET)

Slutter 26. april

Kl. 11.00 (CET)

Språk

Norska

Pris

Gratis

Jørn Kåre Sommerseth - fagkoordinator i Narvik Vann - deler i dette webinaret hvordan de har lyktes med bruk av Dagboka og Bestillingsmodulen. Her har man klart å snu skepsis til engasjement både inne og ute, så møt opp på webinaret og hør hvordan!

Narvik Vann har jobbet systematisk over tid for å få driftsfolkene til å bidra med å øke datakvaliteten ved å aktivt legge inn dagboksposter samt å utføre bestillinger. Resultatet har blitt et enda mer engasjert team som på driftsmøtene er genuint opptatt av å diskutere hvordan man løser ulike driftsutfordringer. Utfordringer som er listet opp i Gemini Portal+ nettopp fordi de selv har bidratt til å melde inn avvik i dagboka.

I webinaret får vi også høre at det langsiktige målet i prosjektet er behovet for korrekt grunnlag for saneringsplaner, så her må alle være med og sørge for at Gemini VA/ Portal+ oppdateres løpende. Resultatet har blitt et mye mer korrekt forvaltningssystem i bunn slik at beslutningsgrunnlaget ift fornying blir så korrekt som mulig. Og slik utnyttes også pengene satt av til fornying på beste måte!

Velkommen på webinar!