Kurs i Gemini Terrain: Veg- og VA-prosjektering 6.-7. februar, Bergen

Hero image

Hvor

Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

Når

Begynner 6. februar

Kl. 10.00 (CET)

Slutter 7. februar

Kl. 15.00 (CET)

Språk

Norwegian

Pris

5000,- per dag

Du lærer følgende under kurset:

 • Vegprosjektering
 • Automatisk veg
 • Manuell veg
 • Lengdeprofil
 • Tverrprofil
 • Masseberegning
 • Dokumentasjon
 • Tegningsproduksjon
 • Kryssutforming – ulike typer
 • Kryssutforming – masseberegning
 • Prosjektering av ledninger
 • Bruk av automatisk grøft
 • Masseberegning av grøft
 • Tegningsproduksjon av VA

Har du spørsmål, ta kontakt med Bjørn Løvik på e-post bjorn.lovik@volue.com.