Risa sparer tid og penger på bruk av Gemini SiteFlow

Med et tastetrykk kan entreprenøren Risa AS oppdatere alle terrengmodellene fra Gemini Terrain til mer enn 120 maskinstyringsenheter i selskapet. Dette sparer tre arbeidstimer hver dag hele året gjennom.

Hero image

Volues Gemini Terrain-løsning er en tydelig markedsleder i Norge og vokser kraftig i resten av Norden. Nå opplever stadig flere brukere at tilleggstjenestene bringer ytterligere verdi i den daglige driften.

I løpet av få år har dataflyt blitt stadig viktigere for entreprenører. Det er tid og kostnader å spare på å sikre gode arbeidsflyter i prosjektene. Der man før måtte laste ned prosjektdata på en minnepenn, og manuelt oppdatere maskinstyringsenhetene en av gangen, gjør man dette fra kontoret i dag. Likevel er mange fortsatt bundet til å måtte laste opp data i hver enkelt løsning som følger maskinstyringsenheten.

Det gjør at man fortsatt er tvunget til å laste opp samme data flere ganger, med den risikoen det medfører for feil. Gemini SiteFlow l lar deg bruke dataene direkte fra Gemini Terrain, og fungerer med maskinstyringsenheter fra en lang rekke leverandører.

Sparer tid og får kontroll

For Risa AS, som er en av Norges største entreprenører, blir effektiv administrasjon av data stadig viktigere. Entreprenøren har brukt skyløsningen Gemini Connected siden 2017, og har det siste året brukt Gemini SiteFlow til å oppdatere maskingstyringsenheter på sine prosjekter.

- Vi så fordelen ved å lagre dataene på en sikker måte i en skyløsning og fordelene vi ville få der flere personer jobbet i det samme prosjektet. Vi så også at vi kunne eliminere en feilkilde ved å slippe manuell opp- og nedlasting av data, og være trygge på at vi hele tiden jobber ut fra oppdaterte modeller. I tillegg ville vi spare tid, sier stikningssjef i Risa, Ruben Rosland.

Det er mange ulike leverandører av maskinstyringsverktøy – noe som kan gjøre oppdatering av datagrunnlag krevende fordi man må bruke deres opplastingsløsninger. Derfor har Volue laget en løsning som fungerer mot mange leverandører av maskinstyringsenheter, fordi man vet at det ofte er mange løsninger som brukes i ett og samme prosjekt.

- En utfordring vi har sett her er at maskinstyringsleverandørene bare lar kundene dele data fra og til maskinstyring med eget merke, og at entreprenørene derfor blir nødt til å forholde seg til en ny plattform og nytt brukergrensesnitt for hver ulik maskinstyring de bruker. Dette er også en utfordring i prosjekter hvor man leier inn underentreprenører som ofte benytter seg av et annet maskinstyringssystem enn hovedentreprenøren, sier Aksel Eide, som jobber med salg og marked i Volue Construction.

Fungerer på tvers av leverandører

- Dette er grunnen til at vi har laget Gemini SiteFlow. Vi samler alt av dataflyt til og fra felt og gjør at våre kunder unngår å bekymre seg for en mer tungvint dataflyt og kan velge maskinstyring ut fra behov og teknologi, sier Eide.

Det var et poeng som også Risa ble oppmerksom på.

- Vi så at løsningen kunne forenkle distribusjon av data til samtlige av maskinstyringsløsningene som vi har i prosjektene, og hvordan dette ville forenkle vår hverdag med mange forskjellige maskinstyringssystemer ute på anleggene, sier Rosland.

- Tidligere måtte man laste opp data til hver enkelt maskinstyringsleverandørs løsning for og distribuere dataene, dette medførte ofte at noe ble glemt på grunn av mangfoldet av maskinstyringssystemer. De siste årene har utviklingen vært positiv med tanke på forenkling av nettopp dette. Det å forholde seg til én løsning og være trygg på at dataene blir levert til samtlige er en fantastisk følelse, sier Rosland.

En stor entreprenør som Risa har 120 maskinstyringsenheter, og 10 formanns-GPS-er i selskapet. Rosland anslår at man sparer hele tre timer om dagen når man slipper manuell oppdatering av enhetene. På årsbasis er det en betydelig innsparing.

Etter å ha prøvd Gemini SiteFlow i ett år har nå Risa bestemt seg for å bruke løsningen på tvers av hele selskapet.

- Det er en iboende fordel at maskinstyringsenhetene kan oppdateres direkte fra samme programvare som modellene er laget i. Det gjør arbeidsflyten mer effektiv, og minsker sjansen for at feil oppstår, sier Rosland.

Det å forholde seg til én løsning og være trygg på at dataene blir levert til samtlige er en fantastisk følelse.

Ruben Rosland

Risa AS Stikningssjef

Bidrar til utvikling av systemet

Som leverandør av disse viktige prosjektverktøyene, er det alltid viktig for Volue å fortsette læring og utvikling sammen med kundene. Det er noe produkteier Per-Johan Aune i Volue mener Risa bidrar til.

- Risa Entreprenør er blant våre kunder som bidrar med viktige tilbakemeldinger og tester våre løsninger før vi går til markedet med nye endringer og produkter. Disse bidragene er viktige for oss i Volue og sørger for at vi klarer å fange opp trender og krav som stilles i en bransje der utviklingen går i et forrykende tempo, sier Aune.

- Et godt eksempel på dette er den nye funksjonen for eksportregler brukt i Gemini SiteFlow som kommer i løpet av kort tid. Basert på tilbakemeldinger fra våre engasjerte kunder, vil det nå bli mulig å lagre eksport regler på organisasjonsnivå som en mal, slik at disse kan gjenbrukes i alle nye Connected-prosjekt som blir opprettet. Dette vil spare brukerne mye tid og bidra til mye mindre «klikk», sier Aune.

Volues Gemini SiteFlow støtter i dag integrasjoner mot følgende leverandører av maskinstyringsverktøy:

  • Makin
  • Leica Geosystems
  • Novatron
  • Bever Control
  • Topcon
  • Trimble