Et selvsagt valg i Norges største vegprosjekt noensinne

Et nytt veisystem med totalt 9,4 kilometer firefelts motorvei med en rekke tunneler og hengebruer, dette blir realiteten for Norges hittil største vegprosjekt – fastlandsforbindelsen mellom Sotra og Bergen. Som programvare for sammenstilling av alle tegninger, mengder og annen informasjon fra ulike underleverandører og samarbeidspartnere i prosjektet ble Gemini Terrain det selvsagte valget.

Hero image
  • Kunde
  • Sotra Link
  • Bransje
  • Construction
  • Løsning
  • Gemini Terrain+

I dag er ikke fastlandsforbindelsen mellom Bergen og Sotra, riksvei 555, dimensjonert for trafikken som daglig ferdes på denne vegstrekningen. Med det nye vegsystemet vil reisetiden mellom Bergen og Sotra reduseres med omtrent 20 minutter. Samtidig blir det større muligheter for å gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Sotra Link er med andre ord både et etterlengtet og et svært omfattende vegprosjekt, med kontrahering for drøyt 23 milliarder kroner. 1. juni 2027 skal hele prosjektet - vegsystem, tunneler og broer, hvor den nye Sotrabrua gjerne er best kjent for folk flest, være klar til bruk. Kontrakten er delt mellom flere store selskaper; Macquire, SK Ekoplant, Webuild, FCC Construction og Intertoll, i tillegg til et stort antall underleverandører. Det felleseide selskapet Sotra Link Construction er opprettet spesielt for å bygge Sotra Link, og deres rolle er å koordinere alle deler av prosjektet. Som støtte i prosjektet har de valgt å bruke Gemini Terrain.

- Det er et stort fokus på miljø og bærekraft i prosjektet, gjennom sertifisering og strenge miljøkrav til både samarbeidspartnere og underleverandører. Blant annet er gjenbruk av materialet svært viktig for oss, sier Gunn Eklund Breisnes, kommunikasjonssjef for prosjektet.

Sotra Link

Vi benytter veletablerte rutiner i Gemini for å få en tydelig oversikt over de store datamengdene og for å kunne gjennomføre prosjektet i løpet av disse fem årene.

Sigurd Hegland Sognnæs,

Quantity Surveyor Manager, Sotra Link

Bransjestandard for mange entreprenører

Gemini Terrain spiller også en viktig rolle når det kommer til gjenbruk av materiale. Eksempelvis få kontroll på mengdene og ser hva som kan gjenbrukes.

Sigurd Hegland Sognnæs er Quantity Surveyor Manager på Sotra Link og ansvarlig for å administrere mengdene i prosjektet. Fokuset hans er i stor grad på å administrere underleverandørenes mengder og siden Gemini er markedsledende og er bransjestandard for mange av entreprenørene, ble også Gemini Terrain valgt til Sotra Link-prosjektet.

- Det er veldig viktig for oss at underentreprenørene, med sine forutsetninger og programvare, kan benytte seg av disse også i dette prosjektet, hvilket stiller krav på at vi må kunne håndtere alle underentreprenørers ulike format. Vi får modeller og design som kommer fra både norske og utenlandske konsulenter som skal inn i en felles plattform, en plattform som må forstå og håndtere alle disse dataene. Derfor har vi valgt Gemini for å kunne gjøre dette i praksis, sier Sigurd Hegland Sognnæs.

Takket være Gemini Terrain kan alle i prosjektet holde seg oppdatert på status for modellrevisjoner og til enhver tid motta nøyaktige, oppdaterte data. Man kan også benytte seg av 3D-modeller til å visualisere prosjektet.

- En annen fordel med Gemini er at som erfaren Gemini-bruker kan jeg allerede nå se hvordan dette kommer til å se ut til slutt når hele prosjektet er gjennomført. Vi benytter veletablerte rutiner i Gemini for å få en tydelig oversikt over de store datamengdene og for å kunne gjennomføre prosjektet i løpet av disse fem årene.

Alt integreres i samme plattform

Det er enorme mengder data og informasjon som skal gjennom programvaren og en av de største utfordringene i prosjektet er å håndtere dataene fra ulike selskaper som bruker forskjellig programvare og plattformer. En av fordelene som Sotra Link Construction ser med Gemini Terrain er at vi kan integrere alt i én plattform og generere stikningsdata for å oppfylle de byggekravene som finnes.

- Gemini har mange og omfattende muligheter for importere og eksportere ulike format, noe som er veldig nyttig i store prosjekter, sier Juan Carlos Cubillo, Survey Manager i Sotra Link Construction.

Han mener at den største fordelen med Gemini Terrain sammenlignet med annen programvare på markedet er at det finnes et bibliotek med maler som kan brukes på de ulike delene av prosjektet. Han setter også pris på den direkte koblingen til offentlige plattformer for levering og nedlasting av bakgrunnskart og måledata.

Juan Carlos var kjent med Gemini Terrain før han begynte å jobbe med Sotra Link-prosjektet, men det er det første prosjektet han jobber med der Gemini Terrain er referanseplattform. Han synes det er lett å lære seg og sette seg inn i programvaren gjennom brukermanualene. Juan Carlos setter også stor pris på Volues support i prosjektet.

- Dette er en av Volue sine styrker, de svarer alltid raskt og gir personlig support. Det hjelper oss med å håndtere vanskeligheter og problemer når de oppstår og vi kan raskt arbeide videre i prosjektet.

Vi i Volue er veldig stolte av å være en del av Norges største vegprosjekt og sammen bygger vi veien til en bedre fremtid.

Marcus Davidsson

Account Executive, Volue

Et godt samarbeid

Marcus Davidsson i Volue er kundeansvarlig for FCC Construction og Sotra Link. Han understreker viktigheten av å være tilgjengelig for brukerne og har et godt samarbeid med Juan Carlos i Sotra Link-prosjektet.

- Tilbakemeldinger og forespørsler fra kunden gir oss innsikt og forståelse for deres pågående utfordringer og nye trender i markedet på en måte som vi ellers ikke ville fått. Vi i Volue er veldig stolte av å være en del av Norges største vegprosjekt og sammen bygger vi veien til en bedre fremtid, avslutter Marcus.