Det er en stor fordel å kunne samle alt i ett prosjekt

Med Volues nye SiteSurvey-modul i Gemini Terrain+ får du det beste fra to verdener. Du kan kombinere måledata med prosjekterte modeller, simulere, feilsøke og raskt rapportere både i 2D og 3D. Uansett type prosjekt kan du alltid være trygg på at beregninger og rapporter er utført i henhold til kravspesifikasjonen.

Hero image

Volue, som er markedsledende i bygg- og anleggsbransjen i Norge, har tidligere tilbudt et frittstående landmålingsverktøy, Gemini Oppmåling. Den nye SiteSurvey-modulen er en helt ny versjon av tidligere programvare, integrert som en tilleggsmodul til Gemini Terrain+. I nye SiteSurveyhar Volue tatt inn all funksjonalitet fra tidligere Oppmåling, og videreutviklet verktøyet med noen ekstra og forbedrede funksjoner.

Gjennom integrasjonen i Gemini Terrain+ er det nå mulig å jobbe med måledata og beregning av nett sammen med prosjektets øvrige modeller allerede i prosjekteringsfasen, noe som reduserer risikoen for feil og misforståelser senere i prosjektet. Det er også en 3D-visning som gjør det tydeligere for alle parter å visualisere prosjektet.

Fleksibilitet er viktig

Kjetil Gjesdal, kundeansvarlig i Volue, har tatt en prat med Jørn Hestetræet, senioringeniør i Exact Geo Survey AS, en av Volues største kunder for leveranse av oppmålingstjenester. Jørn er en av over 20 kunder som bruker den nye SiteSurvey-modulen sammen med Gemini Terrain+. Han har mange års erfaring i felt og bruker Gemini-porteføljen daglig.

Jørn sine hovedarbeidsoppgaver er fastmerkeetablering, oppmåling, beregning og dokumentasjon. Ved behov bidrar han også med droneflyging, bygg- og vei stikning, industrimåling med mer.
- Et gjennomgående element i prosjektgjennomføringen er at vi må være veldig fleksible når vi planlegger gjennomføringen og hvor mye tid vi må sette av. Det har vært nyttig å bruke 3D-visualiseringen for plassering av fastmerkene før prosjektstart. Før vi drar ut i felt er det svært nyttig at vi kan sjekke siktlinjer samt kjøre en teoretisk analyseberegning i SiteSurvey, sier Jørn.

Han har lang erfaring med Volues verktøy Gemini Oppmåling og har derfor mulighet til å sammenligne de ulike programvareløsningene.
- Jeg har testet å kjøre noen prosjekter både i Gemini Oppmåling og i den nye SiteSurvey-modulen for å kunne sammenligne resultatene, og jeg er trygg på å ta i bruk SiteSurvey. Jeg setter også pris på at Volue har kommet med hyppige serviceoppdateringer og at funksjonaliteten kontinuerlig forbedres for oss brukere.

SiteSurvey vil gjøre oss mer effektive.

Jørn Hestetræet

Senioringeniør i Exact Geo Survey

En naturlig overgang til SiteSurvey

Exact bruker allerede Gemini Terrain+ i de aller fleste av sine prosjekter i Norge, noe som gjør overgangen til den nye landmålingsmodulen svært smidig.
- Alle våre ansatte har tilgang til Gemini Terrain+ og bruker det daglig, fra arbeid med NVDB/FKB-leveranser, høsting av data fra modeller til bygg og anleggsstikning, mengdeberegninger til dokumentasjonsarbeid, rapportering av utført arbeid, oppmålingsteknisk prosjektering og kvalitetssikring av modeller fra kunde, maskinstyringsdata og mye mer. SiteSurvey-modulen passer bra for oss som er opptatte av viktigheten med gode fastmerker, og er perfekt for plassering og beregning av grunnlagsnettet.

"SiteSurvey vil gjøre oss mer effektive"

Jørn setter pris på at de har samlet alt fra to programvarer i én løsning.
- Siden Gemini Terrain+ allerede er vår mest brukte programvare, vil den forenkle og effektivisere arbeidet for oss ved å samle alt arbeidet her.

Å kunne ha alt samlet i ett prosjekt er en stor fordel og at alle rapporter nå lagres og kan eksporteres direkte til Excel er noen nye funksjoner i SiteSurvey-modulen som Jørn trekker ekstra frem.
- Det er vanskelig å si hvor mye tid vi vil spare på en dag, men over tid ser jeg virkelig fordelen, påpeker Jørn.

Setter pris på brukervennligheten

Blant funksjonene han setter mest pris på er å kunne planlegge målinger ved hjelp av visualiseringen, å kunne ha alle innsamlede data for et prosjekt i én og samme plattform og å kunne gjøre simulerings-beregninger før du går ut i felt. Han synes også brukervennligheten er god.
- Det tok litt tid å venne seg til det nye utseendet på knappene i visningen og plasseringen av noen funksjoner i Gemini Terrain 18, men alt i alt har det gått overraskende bra.

Kjetil Gjesdal forteller at Volue har fått mange positive tilbakemeldinger på den nye SiteSurvey-modulen.
- Lanseringen av SiteSurvey har vært etterlengtet og blitt meget godt mottatt av våre kunder, både de som har Gemini Oppmåling fra før og nye kunder. Spesielt vil jeg fremheve de nye funksjonene for nett-simulering som gir viktig støtte i kvalitetssikring av nettet før plassering av nye fastmerker. I tillegg kan du planlegge direkte i 3D og ta hensyn til eksisterende situasjon kombinert med planlagte inngrep som veimodeller, bygg, riggområde m.m. Dette gir stor trygghet for at etablerte fastmerker blir stående gjennom hele byggeprosessen, avslutter Gjesdal.