Gemini Private: Hold oversikt over vanninstallasjoner hjemme og i bedriften

Med Gemini Private blir jobben med å holde oversikt over tjenestetilkoblingene og håndteringsapplikasjonene til private kunder mye enklere.

Som ledende aktør i digitaliseringen av vann-, avløps- og overvannsnett gir Volues Gemini-suite en oversikt over alle vannrelaterte ressurser i en kommune, tilstanden til ressursene og vedlikeholdsbehovet. Dette gjør det mulig for kommunene å jobbe mer effektivt og nå målene sine.

Gemini Private er en del av Gemini-suiten som fokuserer på vannressurser som ikke eies av kommunen, men som har stor innvirkning på ytelsen til det samlede systemet.

Gemini Private er en løsningsportefølje for digital dokumentasjon og oppfølging av alle typer private innretninger og gjenstander som enten er knyttet til kommunens vanninfrastruktur eller som kommunen har administrativt ansvar for.

I dag brukes Gemini Private i nærmere 100 norske kommuner og dekker mer enn halvparten av det norske markedet. Blant kommunene som bruker denne løsningen, er de med størst befolkning, som Oslo, Trondheim og Stavanger.

Systemet automatiserer analysen av mangler ved vannforsyningen og prosessen med å håndtere det.

Gemini Private Fact Sheet

By filling out the form, we will send you a fact sheet of Gemini Private.

Kommuner og lokale myndigheter har en egeninteresse i å sikre at alle boliger og bedrifter på deres område har installert de riktige vannløsningene. Gemini Private sparer mange arbeidstimer i rådhuset.

Jon Røstrum Water & Community, Volue

Fordeler med Gemini Private

#1 Full oversikt over vann- og avløpsnettet

Det er viktig å ha full oversikt over vann- og avløpsinfrastruktur knyttet til private eiendommer. Det gjør det mulig for brukere av Gemini Private å gripe inn raskt når det kommer en feilmelding, og det gjør det lettere å se sammenhenger som tidligere var vanskelige å få øye på.

Gemini Private bidrar til å gi en fullstendig oversikt som reduserer tiden mellom når en søknad sendes inn og når vanntilkoblingen aktiveres.

Oversikten som Gemini Private gir meg, gjør meg mye mer effektiv. Mye av informasjonen er automatisert, og jeg har mitt eget arkiv, så jeg har full oversikt over pågående saker.

Operatør Vannbransjen

#2 Bedre samhandling mellom team

En stor fordel med Gemini Private er det sømløse samspillet mellom ulike avdelinger. Gemini Private sørger for at all informasjon alltid er oppdatert, og at de riktige personene blir varslet. Teamets responstid blir mye raskere takket være den sømløse kommunikasjonen mellom avdelinger.

#3 Støtte til det praktiske arbeidet

Gemini Private støtter de som jobber på feltet som f.eks. rørleggere og entreprenører, slik at de kan få full oversikt over jobben som må gjøres. De har også tilgang til status for pågående og fullførte prosjekter. Siden all informasjon finnes i portalen og alt er fullstendig automatisert, kan fagfolkene i feltet jobbe mer effektivt og spare tid.

Behandlingstiden har blitt mye raskere for meg. Jeg trenger ikke å vente på at ting skal godkjennes.

Rørlegger Vannbransjen

Mer om Gemini Private

Gemini-porteføljen består av fysisk tilkoblet programvare, men med Gemini Private er private hus- og bedriftseiere ansvarlige for vedlikeholdet og for beslutningen om å kjøpe og installere de riktige løsningene for vannrensing, vannmåling med mer.

Hvis en privat eier har et problem med vannforsyningen, er vedkommende selv ansvarlig for å løse problemet. Gemini Private sørger via sine digitale forbindelser for at kommunen sender et brev for å informere private eiere om hvordan de skal passe på vannforsyningen, og gir også en direkte digital forbindelse til rørleggeren de kan ringe.

På denne måten går dokumentasjonen av reparasjonsarbeidet automatisk til kommunen. Kommunen fører protokoll og bekrefter at vannsystemet i det private hjemmet eller virksomheten fungerer etter gjeldende standarder.

Integrasjon av Gemini Private med Gemini Portal+

I 2022 introduserte Gemini Portal+ en tettere forbindelse med Gemini Private, noe som gjorde det mulig å få tilgang til leveringssteder og forbrukssteder – nødvendige data om hvem som er koblet til de offentlige vann- og avløpsnettene.

Brukere av Gemini Portal+ kan nå få svar på spørsmål som: Er det installert noe spesialutstyr? Er abonnenten sårbar? Er det pågående saker på eiendommen?

Share

Would you like to test Gemini Private?

Microsoft Teams image 4

Volue introduces Gemini Portal+

As the world changes, so do the Gemini products. With the new Gemini Portal+, water and wastewater companies have access to tools that make use of new digital options for even smarter management of water and wastewater infrastructure.

Read more


Related product families