Volue lanserer H2 Cloud

En rekke kunder, spesielt innen kraftbransjen, har i mange år benyttet vår H2 software som et sentralt verktøy for å sikre datatilgang fra sine målestasjoner.Vi har nå også utvidet vår portefølje med H2 Cloud, der vi også tar ansvaret for selve driftstjenesten.

Volue I Io T H2 Cloud

Våre kunder kan nå sine data bak en innlogging på web, eller koble seg til vårt sikre webAPI for integrasjon mot egne støttesystemer.

Vi representerer selvfølgelig dine måledata på den måten du ønsker det enten numerisk eller grafisk. Vi kan også legge på tjenester for rapportering eller varsling på SMS eller e-post.

Vi sikrer at dine måledata er lagret trygt på servere i Microsoft Azure, samt at H2 grensesnittet til enhver tid er operativt, og at dine data er tilgjengelige for deg. Du kan også enkelt laste ned dataene du trenger manuelt for egen videre prosessering.

H2 Cloud støtter selvfølgelig kommunikasjon med våre dataloggere som SM5059 og NB IoT enheten vår SMIoT, andre H2 instanser, samt en rekke andre datakilder som f.eks IP-kameraer.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å utforske hvilke muligheter du har med H2 Cloud for dine måledata.

Del
I Io T weather station

Industrial IoT in Action: Volue Monitoring Systems That Help Solve the Challenges of the Future

Volue’s Industrial IoT division is using instrumentation and automation devices, as well as data, to solve the most pressing problems of the green transition. Here's how.

Les mer