Systemet Som Gir Bedre Beslutninger Og Enklere Drift

Advanced Distribution Management System fra Volue gjør nettselskaper mer effektive, kundeorienterte og, i noen tilfeller, enda mer selvstendige.

Adobe Stock 143132460

For Kragerø Energi, et nettselskap med rundt 10.000 kunder, gjelder alle de overnevnte fordelene.

"Det handler i bunn og grunn om å yte kundene våre best mulig service. Det betyr ikke bare stabil tilgang til elektrisitet, men også rask feilretting og effektiv kommunikasjon ved behov," sier Nils Stensholt, administrerende direktør i Kragerø Energi.

Advanced Distribution Management System (ADMS) fra Volue tilbyr alt dette. Ved feilsituasjoner brukes kortslutnings- og lastflytberegninger til å anslå hvor feilen sannsynligvis ligger og hvordan den raskest mulig kan rettes. Et dashbord gir operatøren en liveoppdatering av hvilke områder og kunder som er uten strøm, og henter fram forhåndsbestemte meldinger som, med få tastetrykk, kan sendes direkte til de berørte kundenes mobiltelefon

Profesjonalitet

"Kommunikasjonsmodulen speiler hva vi står for; profesjonalitet, engasjement og omsorg," sier Stensholt.

Han mener datagrunnlaget i ADMS gjør det mulig å ta bedre beslutninger og forenkle driften av strømnettet.

"ADMS henter inn data og presenterer disse på en måte som gjør det mulig å ta informerte beslutninger. Vi kan fastslå det ideelle tidspunktet for vedlikehold, og vi kan identifisere eventuelle flaskehalser i nettet. Alle hendelser lagres i systemet, og vi har derfor muligheten til å «se hendelsene i reprise» - vi kan altså spille dem av på nytt for å evaluere og lære. ADMS er også koblet mot det statlige rapporteringssystemet Fasit, noe som gjør rapporteringen enklere og raskere. Alt i alt har Volue utviklet et godt og brukervennlig system," sier Stensholt.

Selvstendighet

Det er nå tre år siden Kragerø Energi evaluerte ulike leverandører og fant at Volue leverer programvaren som passet best. Den gang stod selskapet overfor et valg mellom å kjøpe tjenester av et større energiselskap, eller å fortsette som et uavhengig, mindre nettselskap. Kragerø Energi valgte det siste.

"Advanced Distribution Management System sikrer at Kragerø Energi forblir et sterkt og uavhengig nettselskap. Programvaren gjør det mulig å tilby kundene våre tjenester av høy kvalitet, og samtidig være konkurransedyktige og lønnsomme i et stadig tøffere marked," sier Stensholt.

Han har nå anbefalt ADMS til flere nettselskaper i regionen.

"Vi er veldig fornøyde med systemet og håper andre selskaper i vår nærhet vil ta det i bruk. Det kan åpne for et sterkere samarbeid og deling av nøkkelressurser, noe alle vil være tjent med," sier Stensholt.

Det handler i bunn og grunn om å yte kundene våre best mulig service. Det betyr ikke bare stabil tilgang til elektrisitet, men også rask feilretting og effektiv kommunikasjon ved behov.

Nils Stensholt Administrerende direktør i Kragerø Energi