Volue Field Inspector effektiviserer hverdagen til Norgesnetts montører

Det å hjelpe montører ute i felten med å jobbe mer effektivt og nøyaktig ved hjelp av moderne og brukervennlige applikasjoner, er et viktig satsningsområde for Volue.

Bodil Hansen Norgesnett

– Vi bruker det både til inspeksjoner og utbedringer. Det er veldig intuitivt for våre montører, sier prosjektingeniør Bodil Hansen.

Det å hjelpe montører ute i felten med å jobbe mer effektivt og nøyaktig ved hjelp av moderne og brukervennlige applikasjoner, er et viktig satsningsområde for Volue. Applikasjonen Field Inspector er en del av Volues Power Grid-produktfamilie, og benyttes for å støtte feltarbeid mot NETBAS – en løsning som i mer enn 30 år har vært markedsleder innenfor nettinformasjonssystemer.

Bodil Hansen jobber som prosjektingeniør i Norgesnett, der hun har hovedansvaret for nettstasjoner. Norgesnett er en fusjon av Askøy Nett, Follo Nett og Fredrikstad Nett, og har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i kommunene Askøy, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Asker, Enebakk og Nordre Follo. Totalt dekker selskapet rundt 100.000 kunder.

Hansen forteller at selskapet de siste par årene har brukt Field Inspector til kontroller av nettstasjoner. Hun er strålende fornøyd med løsningen, og mener den forenkler og effektiviserer jobben montørene gjøre ute i felten.

– I tillegg til kontroll av nettstasjoner, bruker vi den også til årlige linjebefaringer på høyspent- og lavspentlinjer, sier Hansen.

Bedre oversikt og enklere dokumentasjon

Gjennom Field Inspector-verktøyet får Norgesnett god oversikt over for eksempel om det er master som må byttes, eller om det er andre utbedringer som må gjøres i nettet. Alt basert på det montørene i felt har lagt inn.

– Vi bruker også Field Inspector i forbindelse med fellesføring, for eksempel når telekomselskaper skal ha fiber i våre master. Når vi får inn søknader om fellesføring, må vi ut og kontrollere om mastene er tilstrekkelige til å kunne henge opp fellesføring i.

Hansen forteller at de har laget en egen kontrollpunktliste som går på fellesføring, slik at montørene ute i felten kan sjekke opp mot denne listen.

Det at all informasjonen lagres i ett system, gjør det enkelt og effektivt å dokumentere alt som er nødvendig å dokumentere.

– Field Inspector har blitt et veldig vesentlig og viktig verktøy for oss, sier Hansen.

Sjekklister og bilder

Gjennom sjekklister i Field Inspector får Norgesnett full oversikt over alt arbeidet som er gjort, og hva som eventuelt må følges opp. Montørene registrerer ulike observasjoner, med for eksempel tilstand, og om noe må utbedres – og eventuelt hvor raskt.

– Vi bruker det både til inspeksjoner og utbedringer. For å innhente observasjonsdata om nettet og til å utbedre feil i nettet. For observasjoner med noe mengde, for eksempel dårlige master, så har vi rammeavtaler med entreprenører som foretar utbedringene.

Når montørene gjennomfører inspeksjoner tas det også bilder som lastes opp i Field Inspector, for eksempel av høyspentanlegg, lavspenttavler og trafoer. For å gjøre det så enkelt som mulig å forstå, og sikre at alt blir gjort på samme måte, er det lagt inn beskrivelser av hva slags bilder som skal legges inn. På den måten er Norgesnett sikker på å få god dokumentasjon på alt som er relevant.

– Hver gang vi er ute på en nettstasjonskontroll, samler vi inn bilder slik at vi kan følge utviklingen i en nettstasjon.

Nettbrett er det foretrukne arbeidsverktøyet til de fleste montørene, på grunn av størrelsen på skjermen. Men det er fullt mulig å bruke Field Inspector på en vanlig mobiltelefon også.

Lett å lære

Alle nye teknologiske løsninger krever naturligvis opplæring. Hansen forteller at de aller fleste lærer seg Field Inspector veldig raskt. Hun har selv gjennomført opplæring i verktøyet for entreprenørselskaper de samarbeider med – og opplever at brukerne kommer raskt i gang.

– Styrken ved Field Inspector er at man kan bruke det fra mange ulike enheter, og at det er veldig intuitivt å bruke. Det at det er enkelt å lære, gjør også at vi opplever at de som bruker systemet ute i felt gjør veldig lite feil.

En fordel med løsningen er at alt blir samlet på ett sted – i NETBAS.

– Det tar bare noen minutter fra du har registrert noe ute i felten, til det er tilgjengelig inne i NETBAS. Tidligere kunne det i verste fall gå flere år før alle data var lagt inn i systemet, nå skjer det med en gang. Systemet gir en veldig god oversikt, og man kan se hvilke oppgaver som er påbegynt, ferdige, eller ikke er startet ennå.

Hansen synes også det er et viktig poeng at Field Inspector er enkelt å administrere, for eksempel når du trenger å legge til eller fjerne brukere.

– Field Inspector gjør at vi fra kontoret kan følge med på hvor langt man har kommet i prosjektet. Spesielt på store prosjekter har dette vist seg å være et nyttig verktøy for oss, avslutter Hansen.

I tillegg til Field Inspector-løsningen som brukes for å holde oversikt over planlagt arbeid på strømnettet, leverer Volue også en beslektet løsning – Network Collector. Den gjør det enkelt for montører ute i felten å registrere endringer i lavspentanlegg. Programvaren er laget for å være en strømlinjeformet del av installasjonsjobben, slik at montørene kan dokumentere for eksempel at en jobb er gjort – med bilde.

Les mer om Volue's løsninger for DSO'er og ta kontakt.

Share

Questions regarding this subject?

Atle Ripegutu Agder Energi Nett

Automating Grid Operations: How Agder Energi Nett and Volue Build Smart Solutions Together

Volue’s Advanced Distribution Management System supports real-time grid operations throughout Norway. ADMS started as a collaboration with Agder Energi Nett more than 10 years ago. We speak to Atle Ripegutu, Head of System Operations at Agder Energi Nett.

Read more


Related product families